Ontheffing verkeersregels

Een ontheffing is een besluit waarbij er toestemming wordt gegeven voor iets dat normaal gesproken niet mag. Met een ontheffing verkeersregels kunt u bijvoorbeeld laden of lossen waar dit normaal verboden is of met uw auto een straat inrijden die afgesloten is met een paaltje. De gemeente geeft alleen ontheffing van de verkeersregels als het echt noodzakelijk is.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Een deel van de binnenstad is autovrij. Er is een aantal momenten dat het autovrije gebied bereikbaar is voor auto’s. Binnen deze tijden kunt u zonder ontheffing laden en lossen. Kijk voor de tijden op de pagina Laden en lossen. Als u buiten deze tijden toegang tot het autovrije gebied wilt, heeft u een ontheffing nodig.

U kunt een ontheffing verkeersregels aanvragen via bovenstaande knoppen. 

U kunt een ontheffing verkeersregels aanvragen voor een dagdeel, een dag of een jaar. 

De regels rondom ontheffingen zijn ingewikkeld en uitgebreid. Daarom is het niet mogelijk om voor iedere situatie aan te geven of u een ontheffing krijgt. Wij beschrijven daarom op deze pagina de belangrijkste algemene regels. In de gemeentelijke beleidsregels staan meer afspraken en regels. Staat uw situatie niet in de beleidsregels? Dan beoordelen wij uw situatie apart. 

Toegang tot het autovrije gebied in de binnenstad

Als 1 van de volgende situaties voor u geldt, kunt u een ontheffing krijgen voor het autovrije gebied:

  • U woont in het autovrije gebied.
  • U heeft een organisatie of bedrijf in het autovrije gebied. 
  • U bent een taxiondernemer en u staat ingeschreven in het landelijke taxiregister.
  • U heeft een standplaatsvergunning voor de warenmarkt.
  • U trouwt of sluit een geregistreerd partnerschap af in het autovrije gebied.
  • U organiseert een evenement in het autovrije gebied.
  • Toegang is nodig vanwege veiligheid, hygiëne, (volks)gezondheid en in noodgevallen.

Voor het leveren van spullen in het autovrije gebied krijgt u niet altijd een ontheffing. Dit geldt ook voor verhuizingen en werkzaamheden. U kunt de details nalezen in de beleidsregels. 

Ontheffing lengtebeperking van 12 meter in de binnenstad

U krijgt alleen een ontheffing lengtebeperking voor maandag tot en met zaterdag tussen 6.00 en 9.00 uur of na 18.00 uur. Daarnaast moet u ook aantonen dat het noodzakelijk is om met een lang voertuig in de binnenstad te komen. 

Ontheffing van een parkeerverbod

U krijgt alleen een ontheffing als u aantoont dat u uw voertuig dichtbij nodig heeft voor de uitvoering van werkzaamheden.

Wegafsluiting vanwege wegwerkzaamheden of een evenement

Is het nodig om voor de uitvoering van een (infra)project of evenement in Gouda een weg, fiets- of voetpad of parkeervak(ken) tijdelijk (gedeeltelijk) af te sluiten? Dan vraagt u hier toestemming voor door een verkeersmaatregel aan te vragen

Het aanvragen van een ontheffing kost € 25,25. Een spoedaanvraag kost € 50,50. Dit bedrag betaalt u bij de aanvraag met een creditcard of via iDEAL. U krijgt het bedrag niet terug als de gemeente uw aanvraag afwijst. De rekening kunt u downloaden uit uw zaak op Mijn Gouda.

Vraagt u bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een evenement in 1 aanvraag meerdere ontheffingen aan? Dan kost de aanvraag van de 1e ontheffing € 25,25 en voor elke volgende ontheffing betaalt u € 3,05.

Om een aanvraag voor een ontheffing goed te kunnen beoordelen, moet u deze op tijd aanvragen: minimaal 10 werkdagen van tevoren. Als u de aanvraag korter dan 10 werkdagen van tevoren doet, is er sprake van een spoedaanvraag. U betaalt dan extra.

U kunt maximaal 10 parkeerontheffingen aanvragen. De parkeerkaarten zijn alleen geldig op de tijd van uw huwelijk. Tijdens marktdagen en andere evenementen is parkeren op de Markt niet mogelijk en kunnen wij ook geen parkeerontheffingen geven.

Als u de ontheffing heeft gekregen, ontvangt u van ons een bewijs van ontheffing. Het bewijs plaatst u achter de voorruit van uw voertuig of draagt u bij zich als uw voertuig geen voorruit heeft. 

Als u ontheffing krijgt voor toegang tot het autovrije gebied, kunt u een transponder lenen of kopen. Een transponder is een soort zender waarmee u de zakpalen die het autovrije gebied afsluiten, kunt bedienen. Door op een knop te drukken, zakken de palen op de tijden van de ontheffing. 

Als u een ontheffing krijgt voor toegang tot het autovrije gebied, kunt u een transponder lenen. Dit is een soort zender waarmee u de zakpalen in het autovrije gebied kunt bedienen.

U betaalt € 50,00 borg voor een transponder.

De transponder kunt u op afspraak afhalen in het Huis van de Stad. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 0182.

Heeft u een vaste ontheffing die geldig is tot en met 31 december? Kijk voor meer informatie op de pagina Verlenging ontheffing verkeersregels

Heeft u een ontheffing voor een kortere periode? Dan kunt u de ontheffing niet verlengen. U kunt wel een nieuwe ontheffing aanvragen via bovenstaande knoppen. Als wij uw vorige aanvraag nog digitaal bewaard hebben, dan is het mogelijk om gegevens uit uw vorige aanvraag over te nemen.

U kunt een ontheffing voor een ander kenteken aanvragen via de bovenstaande knoppen. Als wij uw vorige aanvraag nog digitaal bewaard hebben, dan is het mogelijk om gegevens uit uw vorige aanvraag over te nemen.

De kosten voor deze wijziging zijn hetzelfde als voor een nieuwe aanvraag.

Kijk voor meer informatie op de pagina Verloren of kapotte ontheffing verkeerstekens of transponder.

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.