Melding discriminatie

Regelmatig worden mensen anders behandeld om redenen die er niet toe doen. U wordt bijvoorbeeld uitgescholden door uw buren, omdat u een andere afkomst of huidskleur heeft. U wordt niet serieus genomen vanwege uw handicap, of getreiterd op uw werk vanwege uw homoseksualiteit. Laat het er niet bij zitten en meld discriminatie bij Stichting voor Inclusie & discriminatiebestrijding.

Om discriminatie te melden kunt u contact opnemen met Stichting Inclusie en discriminatiebestrijding (Stichting iDb). 

Stichting iDb is een onafhankelijk organisatie die werkt aan het voorkomen en tegenhouden van discriminatie in uw gemeente. U kunt er terecht voor al uw vragen, kosteloos advies en hulp. Of voor het (anoniem) melden van discriminatie. Ga naar www.stichtingidb.nl of bel naar: (0800) 321 86 86 (gratis).

Heeft u het gevoel dat u gediscrimineerd bent door een medewerker van de gemeente? U kunt een klacht indienen via Klacht over de gemeente.