Nadeelcompensatie

De gemeente beheert de openbare ruimte. Daarom zijn we vaak verplicht om (onderhouds-)werkzaamheden aan wegen in Gouda uit te voeren, besluiten te nemen of handelingen uit te voeren. Wanneer er sprake is van schade als gevolg van deze acties, kan de gemeente in sommige gevallen verplicht zijn een deel te vergoeden.

Denk bij de werkzaamheden en handelingen door de gemeente bijvoorbeeld aan het aanleggen en herinrichten van wegen, het verlenen van een kapvergunning of het herinrichten van een stadscentrum. Is er inkomens- of vermogensschade ontstaan als gevolg van deze werkzaamheden, besluiten of handelingen? Dan kan de gemeente op basis van de rechtspraak onder bepaalde voorwaarden verplicht zijn deze voor een deel te vergoeden. Dit heet nadeelcompensatie.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Ga verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Aanvragen

Bij de beoordeling van een verzoek om nadeelcompensatie onderzoekt de gemeente in ieder geval de volgende zaken:

  • Is er sprake van een rechtmatige overheidshandeling?
  • Is er sprake van schade?
  • Is er sprake van een causaal verband tussen schade en de rechtmatige overheidshandeling?
  • Komt de schade voor vergoeding in aanmerking?
  • Is er sprake van voorzienbaarheid en actieve risicoaanvaarding?
  • Is de schade onevenredig?

Om uw verzoek in behandeling te nemen heeft de gemeente gegevens van u nodig en gelden er een aantal voorwaarden:

  • U moet de schade kunnen aantonen. Om deze reden vragen wij u om verschillende financiële gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en (deels) in het advies verwerkt.
  • De schade moet uitsluitend zijn veroorzaakt door de handeling of een besluit van de gemeente. In dit verband wordt ook onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de branche en in de lokale markt- en concurrentieverhoudingen. 
  • De schadeoorzaak mag niet al bij u bekend zijn geweest toen u zich ter plaatse als ondernemer vestigde. Als dit wel zo was, dan heeft u actief het risico op de schade aanvaard (eigen schuld). 

Nadeelcompensatie geldt alleen als de schadeoorzaak een rechtmatige overheidshandeling is. Als de schadeoorzaak een onrechtmatige daad of een wanprestatie is, kan het stelsel van nadeelcompensatie niet worden toegepast. 

Maatschappelijk risico 
Nadeelcompensatie geldt alleen als de schadeoorzaak een rechtmatige overheidshandeling is. Als de schadeoorzaak een onrechtmatige daad of een wanprestatie is, kan het stelsel van nadeelcompensatie niet worden toegepast. 

U dient de aanvraag zo compleet mogelijk in en voegt alle gevraagde gegevens bij. Als de aanvraag wordt beoordeeld door de externe adviseur, bestaat er altijd de mogelijkheid dat de adviseur u om aanvullende gegevens vraagt.

Als uw verzoek compleet is ingeleverd, beoordeelt de gemeente uw verzoek. Mogelijk schakelt de gemeente een externe gespecialiseerde adviseur in. Deze adviseur beoordeelt uw gegevens en plant een hoorzitting met u en de gemeente. Na de hoorzitting komt de adviseur met een conceptadvies, waarop u kunt reageren. Na uw reactie geeft de externe adviseur zijn definitieve advies aan de gemeente over het wel of niet toekennen van nadeelcompensatie en de hoogte daarvan.