Klacht over de gemeente

Bent u niet tevreden over medewerkers of dienstverlening van gemeente Gouda? Dan kunt u een klacht indienen.

DigiD Logo

Inwoner van Gouda? Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Klacht indienen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Klacht indienen

Geen inwoner van Gouda? Ga dan verder zonder in te loggen en vul uw gegevens in.

Klacht indienen

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over:

  • De manier waarop u bent behandeld door een medewerker of bestuurder.
  • Het niet of te laat reageren op telefoontjes, mails of brieven.
  • Het niet krijgen van gevraagde informatie of het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie.
  • Het niet ontvangen van een reactie op uw telefoontje, e-mail of brief.

U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met onze regels of beleid. Natuurlijk beantwoorden wij uw vragen hierover graag.

Als u het niet eens bent met een besluit dat de gemeente heeft genomen kunt u bezwaar maken.

Heeft u last van bijvoorbeeld zwerfvuil, is er wateroverlast op straat of ziet u een gat in de weg? Maak dan een melding openbaar gebied.

U kunt bij de gemeente geen klacht over de politie indienen. Bezoek voor meer informatie de website van de politie.

Het indienen van een klacht is gratis.

Wij registeren uw klacht. Als we uw klacht niet in behandeling nemen, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. De leidinggevende van degene over wie u een klacht heeft ingediend, behandelt de klacht.

In Gouda lossen we klachten graag op met een gesprek. De leidinggevende kan u daarom bellen over uw klacht. Als dit gesprek het probleem niet oplost, krijgt u een uitnodiging om in het Huis van de Stad over uw klacht te praten. Als u de leidinggevende liever niet telefonisch, maar meteen in het Huis van de Stad spreekt, dan kan dat ook. U kunt ook met degene over wie u klaagt spreken, maar dit hoeft niet als u dit niet wilt. We maken van deze gesprekken een verslag als u dit wilt.

Na de gesprekken wordt uw klacht gegrond of ongegrond verklaard. Dat betekent dat we beslissen of uw klacht terecht is of niet. Van deze beslissing krijgt u schriftelijk een bericht met uitleg. Als het nodig is, nemen we maatregelen zodat dezelfde klachten in de toekomst niet meer voorkomen.

U krijgt binnen 6 weken antwoord op uw klacht. Soms lukt dat niet. Dan mag de behandeling maximaal 4 weken langer duren. Hierover krijgt u schriftelijk bericht.

Als u niet tevreden bent over hoe we de klacht hebben opgelost, kunt u daarover klagen bij de Nationale Ombudsman.

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, kunt u uw klacht telefonisch indienen. Dat kan tijdens het klachtenspreekuur. Het klachtenspreekuur is iedere woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur. U kunt dan bellen naar telefoonnummer 14 0182.