Dwangsom en beroep bij te laat beslissen

Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. U vraagt dan de gemeente om binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Beslist de gemeente daarna nog niet, dan hebt u recht op een vergoeding (dwangsom). Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

U kunt de gemeente in gebreke stellen als de gemeente niet op tijd beslist op uw aanvraag of bezwaar.

U kunt de gemeente in gebreke stellen door de volgende stappen te volgen:

  • download het formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen;
  • print de brief uit en vul de gegevens in;
  • stuur de brief naar ons op.

U vindt ons adres op de contactpagina.

De gemeente moet binnen een vastgestelde tijd (termijn) een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. In de wet staat meestal binnen welke termijn de gemeente moet beslissen. Is er geen wettelijke termijn, dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dit kan een paar dagen of weken zijn, maar soms ook langer. De gemeente moet u in elk geval binnen 8 weken een bericht sturen. Dit kan de beslissing zijn, maar ook een brief waarin staat wanneer u de beslissing krijgt. In deze brief kan een termijn staan van meer dan 8 weken. Dan is de beslistermijn verlengd.

Soms kan de gemeente de beslistermijn verlengen. In de volgende situaties is dit mogelijk:

  • De gemeente verwacht dat zij geen beslissing kan nemen voor het einde van de wettelijke termijn of de redelijke termijn. U krijgt hiervan bericht. In dit bericht staat ook binnen welke termijn de gemeente wel een beslissing neemt.
  • U moet extra informatie geven zodat de gemeente een goede beslissing kan nemen.
  • U hebt zo veel informatie gegeven dat de gemeente niet binnen de beslistermijn kan beslissen.
  • De gemeente moet noodzakelijke informatie uit het buitenland opvragen.
  • U hebt schriftelijk ingestemd met verlenging van de beslistermijn.
  • Als de vertraging (gedeeltelijk) aan u te wijten is. Bijvoorbeeld omdat u benodigde bewijsstukken niet op tijd aan de gemeente hebt gegeven.
  • Als er sprake is van overmacht.

In al deze gevallen hebt u geen recht op een dwangsom en kunt u niet direct beroep instellen.

Is de beslistermijn voorbij, heeft u na afloop van de beslistermijn een ingebrekestelling ingediend en heeft de gemeente niet binnen 2 weken na de dag na de ingebrekestelling beslist? Dan heeft u recht op een dwangsom. De hoogte van de dwangsom hangt af van de duur van de vertraging. Kijk voor de bedragen op de website van de Rijksoverheid.