Inzien eigen persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat en geboortedatum.

U kunt op MijnOverheid bekijken welke gegevens er van u in de BRP staan. Log in met uw DigiD en klik daarna op ‘persoonlijke gegevens’. Als u nog geen account heeft, kunt u uw account actief maken. Hiervoor heeft u ook uw DigiD nodig. U kunt ook een afspraak maken in het Huis van de Stad om uw gegevens te bekijken. Bel 14 0182 om een afspraak te maken. Neem dan wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Uw gegevens uit de BRP worden alleen bekeken door instanties die deze gegevens nodig hebben. De Belastingdienst is hier een voorbeeld van. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instellingen uw gegevens uit de BRP mogen zien en waarom deze instellingen uw gegevens nodig hebben. De gemeente geeft uw gegevens nooit door aan personen en commerciële bedrijven.

U kunt dit schriftelijk bij de gemeente opvragen. Het adres staat op de contactpagina

Het bekijken van uw gegevens is gratis.