Overzicht gedeelde persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerservicenummer (BSN), burgerlijke staat en geboortedatum. De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de BRP. Het ligt aan uw persoonlijke situatie of verschillende organisaties deze gegevens kunnen bekijken. U kunt hiervan een overzicht aanvragen.

Alleen organisaties die uw gegevens nodig hebben bekijken deze gegevens uit de BRP. De Belastingdienst is hier een voorbeeld van. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke organisaties gegevens uit de BRP mogen zien en waarom zij gegevens nodig hebben. Voor deze organisaties kunt u uw gegevens niet geheimhouden. U kunt op MijnOverheid bekijken welke landelijke organisaties uw gegevens uit de BRP kunnen bekijken of een bericht krijgen als uw gegevens veranderen. Bijvoorbeeld als u verhuist. Log in met uw DigiD, klik op ‘identiteit’ en ga naar ‘gedeelde persoonsgegevens’. Als u nog geen account heeft, kunt u uw account actief maken. Hiervoor heeft u ook uw DigiD nodig. Organisaties aan wie de gemeente Gouda persoonsgegevens geeft vanuit onze eigen registratie staan niet in dit overzicht. De gemeente geeft uw gegevens nooit door aan personen en commerciële bedrijven.

U kunt dit schriftelijk bij de gemeente aanvragen. Onderteken uw brief en stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Ons adres staat op de contactpagina. Wij sturen binnen 4 weken het overzicht naar het adres waar u volgens de BRP woont.

Als u vaker een overzicht wilt aanvragen, kies er dan bijvoorbeeld voor om dit 1 keer per jaar te doen.

Het aanvragen van het overzicht is gratis.

Door geheimhouding van uw persoonsgegevens aan te vragen kunt u zorgen dat alleen de verplichte organisaties uw gegevens kunnen bekijken. Kijk voor meer informatie op de pagina Geheimhouding persoonsgegevens.