Uitstel begrafenis of crematie

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan zes werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd worden. In bijzondere gevallen kan u toestemming krijgen voor uitstel van de begrafenis of crematie. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u. U kunt dit ook zelf regelen.

U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • familieleden komen uit het buitenland;
  • het lichaam wordt onderzocht vanwege een misdrijf;
  • de moeder is niet fit nadat een kind doodgeboren of kort na de geboorte overleden is.

Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

De uitvaartondernemer kan de aanvraag voor uitstel van begraven of cremeren samen met de overlijdensaangifte indienen.

Als u de aanvraag zelf indient dan maakt u daarvoor een aparte afspraak.

Als u aangifte uitstel voor begraven of cremeren wil aanvragen, neemt u de volgende documenten mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument);
  • schriftelijk, ondertekend verzoek, met de reden voor het uitstel;
  • een verklaring van geen bezwaar van de arts.

Een aanvraag tot uitstel kost € 14,30.