Aangifte overlijden

Als er iemand is overleden is het verplicht om hiervan aangifte te doen. Meestal doet de uitvaartondernemer de overlijdensaangifte. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

Alleen uitvaartondernemers die aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoen kunnen digitaal aangifte doen via onderstaande knop.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aangifte doen

Als u uitvaartondernemer bent en in het bezit bent van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ kunt u digitaal aangifte doen.

Het is niet mogelijk om digitaal aangifte te doen:

 • bij een levenloos geboren kindje;
 • wanneer de plaats of de datum van overlijden niet kan worden vastgesteld (lijkvinding).

Upload bij uw 1e digitale aangifte in Gouda ook een extra bijlage in het formulier met de volgende gegevens:

 • organisatienaam zoals bekend bij de Kamer van Koophandel;
 • het KvK-nummer en vestigingsnummer van uw organisatie die horen bij uw eHerkenning;
 • uw volledige postadres.

De 1e keer dat u in Gouda digitaal aangifte doet, moet u uw BSN invullen in het formulier. Dit is nodig om uw persoonsgegevens en uw eHerkenning te koppelen. Bij alle volgende aangiftes bij de gemeente Gouda worden uw gegevens automatisch getoond.

U doet dan aangifte van overlijden in het Huis van de Stad. Maak hiervoor een afspraak via de knop Afspraak maken. Doet u als nabestaande aangifte? Plan dan een dubbele afspraak door het aantal op ‘2’ in te stellen. Wij hebben dan meer tijd voor u.

Als u digitaal aangifte wilt doen, hebben wij de volgende gegevens en documenten van u nodig:

 • BSN van de overledene;
 • tijdstip en plaats van het overlijden;
 • gegevens van de uitvaart;
 • een verklaring van overlijden (of een document waarin u aangeeft dat de GGD ons die toestuurt);
 • iDEAL als u direct ook een afschrift of uittreksel van de overlijdensakte of uitstel van de begrafenis of crematie wilt aanvragen.

In sommige gevallen zijn ook andere documenten nodig:

 • Als u een laissez-passer nodig heeft voor een begrafenis of crematie in het buitenland:
  • verklaring met de doodsoorzaak;
  • de route van het lichaam.
 • Als u de begrafenis of crematie wilt uitstellen:
  • reden van aanvraag van uitstel;
  • verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts.
 • Als het lichaam van de overledene aan de wetenschap wordt gegeven:
  • codicil of testament waarin dit vermeld staat.
 • Als de begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden plaatsvindt:
  • verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie.

Na de digitale aangifte ontvangt u van ons een retourenvelop zodat u ons de doodsoorzaakverklaring afgegeven door de arts (B-envelop) kunt toesturen als dat van toepassing is.

Als u aangifte van overlijden wilt doen, neemt u de volgende documenten mee:

 • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument);
 • een verklaring van overlijden afgegeven door de arts;
 • de doodsoorzaakverklaring afgegeven door de arts;
 • het trouwboekje van de overledene, als deze getrouwd was.

In sommige gevallen zijn ook andere documenten nodig:

 • Als u een laissez-passer nodig heeft voor een begrafenis of crematie in het buitenland:
  • verklaring met de doodsoorzaak;
  • de route van het lichaam.
 • Als u de begrafenis of crematie wilt uitstellen:
  • reden van aanvraag van uitstel;
  • verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts.
 • Als het lichaam van de overledene aan de wetenschap wordt gegeven:
  • codicil of testament waarin dit vermeld staat.
 • Als de begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden plaatsvindt:
  • verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie.

De gemeente maakt een akte op die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Ook verwerkt de gemeente het overlijden in de basisregistratie personen (BRP).

Als de uitvaart van de overledene in Nederland plaatsvindt, geeft de gemeente hiervoor ook de toestemming af. Dit heet het verlof. Voor een uitvaart in het buitenland geeft de gemeente toestemming af voor het vervoer van de overledene. Dit heet laissez-passer.

Heeft u digitaal aangifte gedaan? Dan krijgt u een e-mail van ons zodra het verlof, afschrift of de andere documenten digitaal klaar staan op Mijn Gouda. Zie voor meer informatie de pagina Mijn Gouda. We doen ons best om dit binnen 1 werkdag te doen. Wij sturen de originele documenten ook per post naar u op. U ontvangt dan ook een retourenvelop zodat u ons de doodsoorzaakverklaring (B-envelop) kunt toesturen als dat van toepassing is.

Als de overledene niet in Gouda woont, geven we het overlijden door aan de gemeente waar de overledene wel woonde. Heeft u voor iemand die in Gouda woonde, in een andere gemeente aangifte van overlijden gedaan? Die gemeente geeft dat dan aan ons door.

Door het verwerken van het overlijden in de basisregistratie personen (BRP), zijn de zorgverzekeraar en overheidsinstanties, zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de meeste pensioenfondsen ook meteen op de hoogte. Niet-overheidsinstanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, moet u wel zelf op de hoogte brengen. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte. Meestal krijgt u dit uittreksel van de uitvaartondernemer. U kunt het uittreksel ook aanvragen bij de gemeente. Kijk hiervoor op de pagina Afschrift of uittreksel burgerlijke stand.

Als u aangifte van een overlijden wilt doen waarbij de plaats of datum niet kunnen worden vastgesteld (lijkvinding), moet er een proces-verbaal van de politie (in geval van natuurlijke dood) of een verklaring van de Officier van Justitie (in geval van niet-natuurlijke dood) aanwezig zijn bij de gemeente. U kunt een afspraak maken voor aangifte zodra de gemeente de documenten heeft. De politie brengt de documenten naar de gemeente. Het kan ook zijn dat de begrafenisondernemer de verklaring heeft. Twijfelt u of de documenten bij de gemeente liggen? Dan kunt u contact opnemen met team Burgerdiensten via telefoonnummer 14 0182. 

Een aangifte van overlijden is gratis.

Vraagt u tegelijk met de aangifte van overlijden een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan dan betaalt u daar wel kosten voor. Dit geldt ook voor het tegelijk aanvragen van uitstel voor de begrafenis of crematie.

Een afschrift of uittreksel kost € 16,60. Het maakt voor de prijs geen verschil of u het document voor Nederland of het buitenland aanvraagt. Een aanvraag tot uitstel kost € 17,45.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over wat u moet doen als iemand die in Nederland woont, in het buitenland overlijdt.