Aangifte overlijden

Als er iemand is overleden is het verplicht om hiervan aangifte te doen. Meestal doet de uitvaartondernemer de overlijdensaangifte. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

U doet aangifte van overlijden in het Huis van de Stad. Maak hiervoor een afspraak.

Als u aangifte van overlijden wilt doen, neemt u de volgende documenten mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument).
  • een verklaring van overlijden afgegeven door de arts.
  • de doodsoorzaakverklaring afgegeven door de arts.
  • het trouwboekje van de overledene, als deze getrouwd was.

De gemeente verwerkt het overlijden in de basisregistratie personen (BRP). Ook maken we een akte op die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Als de overledene niet in Gouda woont, geven we het overlijden door aan de gemeente waar de overledene wel woonde.

Als u aangifte wilt doen van een lijkvinding, moet er er proces-verbaal van de politie (in geval van natuurlijke dood) of een verklaring van de Officier van Justitie (in geval van niet-natuurlijke dood) aanwezig zijn bij de gemeente. U kunt een afspraak maken voor aangifte zodra de gemeente de documenten heeft. De documenten worden door de politie naar de gemeente gebracht. Het kan ook zijn dat de begrafenisondernemer de verklaring heeft. Twijfelt u of de documenten bij de gemeente liggen? Dan kunt u contact opnemen met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0182.