Social return bij maatschappelijke organisaties

Ontvangt uw organisatie subsidie van de gemeente Gouda? En u heeft u (tijdelijk) extra personeel nodig? Bent u op zoek naar een gemotiveerde medewerker die snel aan de slag kan en vindt u het ook belangrijk dat iedereen kan meedoen? Met social return helpt u werkzoekenden aan kennis, werkervaring en collega’s. Geef via uw organisatie iemand een kans!

Met social return geeft u werkzoekenden de kans om kennis en werkervaring op te doen, waardoor zij een betere kans maken op een baan. Via social return zorgt u voor de mensen in de stad en helpt u de Goudse economie. 

De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat alle inwoners in de stad mee kunnen doen. Daarom wil de gemeente kansen geven aan werkzoekende Gouwenaars. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een handicap, die geen opleiding hebben of langdurig werkloos zijn. Eén van de manieren om voor deze inwoners een baan te vinden is door het inzetten van social return.

Er zijn verschillende mogelijkheden om social return toe te passen in een organisatie, bijvoorbeeld:

 1. Door een werkzoekende aan te nemen voor (tijdelijke) baan; 
 2. Door een baan te reserveren voor arbeidsbeperkten (bijvoorbeeld in samenwerking met Promen);
 3. Door betaalde leer-werkplekken (BBL-baan) aan te bieden;
 4. Door werkervaringsplaatsen aan te bieden, met of zonder een Boris-praktijkverklaring;
  Een Boris praktijkverklaring is een deeldiploma. Hierop staan de werkzaamheden die een leerling uit kan voeren. De leerling kan met de verklaring aan anderen laten zien wat er is geleerd. De Boris praktijkverklaring wordt door brancheorganisaties geaccepteerd als diploma.
 5. Door het organiseren van dagbesteding;
 6. Door vrijwilligerswerk aan te bieden;
 7. Door trainingen, cursussen of voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor werkzoekenden;
 8. Door trainingen, cursussen of voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor werkgevers.

De gemeente kan voor de werkzoekende afspraken maken met uw organisatie. Er zijn landelijke regelingen die misschien gebruikt kunnen worden, zoals:

 • Proefplaatsing;
 • Loonkostensubsidie;
 • Begeleiding op de werkvloer;
 • Werkplekvoorzieningen en vervoer;
 • No-riskpolis;
 • Loonkostenvoordeel;
 • Werkgeverspremie.

Wilt u starten met social return bij uw organisatie neemt u dan contact op met de Accountmanager Social Return, door te bellen met 14 0182 of door een e-mail te sturen naar socialreturn@gouda.nl.