Subsidie sportimpuls

Met de Sportimpulsregeling ondersteunt gemeente Gouda sportieve activiteiten die zorgen voor verbinding onder inwoners. Organiseert u dit jaar of in 2023 een activiteit die hierbij past? Dan kunt u misschien subsidie krijgen.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en die inwoners meer laten meedoen in de samenleving, komen in aanmerking voor subsidie. Er moet een samenwerking zijn met andere partijen en er mag niet eerder een Sportimpuls-subsidie zijn gegeven voor dezelfde activiteit voor dezelfde doelgroep. En ten slotte: de uitvoering van de activiteit moet uiterlijk 31 december 2023 klaar zijn.

U kunt maximaal € 12.500 aan subsidie krijgen.

De regeling loopt tot eind 2023. Elk jaar is er een subsidieplafond. Dit betekent dat er zowel in 2022 als in 2023 € 40.000 beschikbaar is. Als het maximale bedrag bereikt is, kunt u in dat jaar geen subsidie meer krijgen.

De aanvraag moet minimaal 8 weken voor de start van de uitvoering ingediend worden.

U vraagt de subsidie via bovenstaande knop aan. Tijdens de aanvraag kunt u de informatie die de gemeente van u nodig heeft meteen uploaden. Voorbeelden hiervan zijn een projectplan en een begroting.

Heeft u recht op subsidie? Dan ontvangt u een bevestiging en kunt u aan de slag. U ontvangt dan 80% van het subsidiebedrag. Als de activiteit is uitgevoerd, levert u binnen 2 maanden bewijsstukken in. Blijkt uit de bewijsstukken dat u de activiteit heeft uitgevoerd zoals bij de aanvraag is afgesproken? Dan maakt de gemeente de rest van het bedrag naar u over.