Subsidie groene daken

Er is in Gouda geld beschikbaar (subsidie) voor bewoners, bedrijven en instellingen die op hun pand een waterbergend dak willen maken. Een waterbergend dak vangt regenwater op. Hierdoor is de kans op wateroverlast op straat bij hevige regenval kleiner.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

Een waterbergend dak vangt regenwater op. Er bestaan 3 verschillende waterbergende daken:

 • Extensieve groene daken. Dit type dak heeft een dunne en lichte substraatlaag. De beplanting bestaat bijvoorbeeld uit grassen en vetkruid. Deze plant wordt ook wel sedum genoemd. Dit type dak kan ongeveer 15 liter water per vierkante meter opvangen.
 • Intensieve groene daken. Dit type dak heeft een dikkere substraatlaag van meer dan 15 centimeter. De beplanting is afwisselend. Dit soort daken kan meer water opvangen maar is ook redelijk zwaar.
 • Blauwe daken. Bij dit type dak wordt er gebruik gemaakt van waterretentiekratten en een slimme stuw. Deze stuw zorgt ervoor dat het te veel aan water wordt opgeslagen en nuttig gebruikt wordt.

Of u deze subsidie kunt aanvragen hangt af van uw adres. In landelijk gebied is wateroverlast geen groot probleem. In stedelijke gebieden is dit wel het geval. Om deze reden hebben de volgende buurten voorrang:

 • Binnenstad (de buurten De Baan, Nieuwe Markt, Raam en Turfmarkt).
 • Kadenbuurt
 • Kort Haarlem
 • De Korte Akkeren Oud
 • Industrieterrein Kromme Gouwe
 • Boerhaavekwartier

Wilt u zeker weten of uw straat binnen 1 van deze gebieden ligt? Bekijk dan de kaart. U kunt ook de afbeeldingen in de subsidieregeling bekijken.

Let op: het waterbergend dak moet minimaal 10 vierkante meter groot zijn. Het pand moet ouder dan 2 jaar zijn. Gaat u een stuk aanbouwen aan uw bestaande pand? Dan komt u wel in aanmerking voor de subsidie.

Woont u in een buurt die voorrang heeft? Dan kunt u de subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023. Woont u in een andere buurt? Dan kunt u vanaf 1 juli tot en met 31 december 2021 subsidie aanvragen.

Hoe meer water u op uw dak kwijt kunt, hoe meer subsidie u krijgt. Voor extensieve groene daken ontvangt u maximaal € 20,- per vierkante meter. Voor intensieve groene daken € 25,- per vierkante meter en voor blauwe daken € 30,- per vierkante meter.

Voor elk type dak geldt een maximaal subsidiebedrag:

 • Extensieve groene daken: € 5000,-
 • Intensieve groen daken: € 7500,-
 • Blauwe daken: € 10.000,-

Als u niet weet of uw dak sterk genoeg is, kunt u eerst een berekening laten uitvoeren door een deskundig bureau. Ook deze kosten kunt u vergoed krijgen tot een maximum van € 250,-.

De regeling loopt tot 2023. Elk jaar is er een subsidieplafond. Dit betekent dat er In 2021 en 2022 € 100.000,- beschikbaar is. In 2023 is dit € 50.000,-. Als het maximale bedrag bereikt is, kunt u in dat jaar geen subsidie meer krijgen. Het bedrag dat nog beschikbaar is wordt regelmatig bijgehouden op de website Maak Gouda Duurzaam

U vraagt de subsidie via bovenstaande knop aan. Tijdens de aanvraag kunt u de informatie die de gemeente van u nodig heeft meteen uploaden.

Heeft u inderdaad recht op subsidie? Dan ontvangt u een bevestiging. U kunt dan aan de slag. Na afloop van de werkzaamheden levert u bewijsstukken in. Daarna wordt het bedrag naar u overgemaakt. Dit gebeurt altijd achteraf. U moet dus eerst zelf de factuur betalen. Steekproefsgewijs controleert de gemeente of u inderdaad recht heeft op de subsidie.