Subsidie groene daken

Er is in Gouda geld beschikbaar (subsidie) voor bewoners, bedrijven en instellingen die op hun gebouw een groen dak willen maken. Groene (begroeide) daken helpen de negatieve gevolgen van klimaatverandering kleiner te maken. Het is belangrijk dat u eerst subsidie aanvraagt en daarna pas met de aanleg van het groene dak begint.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen
 • Groene daken zijn koeler dan gewone daken doordat de planten op het dak water verdampen en ze meer zonnewarmte terugkaatsen. In de zomer is het zowel in het gebouw als eromheen 4 graden koeler.
 • Groene daken houden water langer vast waardoor de riolering minder snel overloopt.
 • Groene daken zijn goed voor de biodiversiteit. Het dak wordt een nieuwe plek voor insecten, vogels en vlinders.
 • Zonnepanelen leveren 8% meer op als het rondom de panelen koeler is. U kunt dus een groen dak erg goed combineren met zonnepanelen.
 • Door een groen dak gaat uw dakbedekking langer mee.
 • Door een groen dak  is het dak in de winter beter geïsoleerd.
 • Een groen dak ziet er mooi uit en neemt geluid op.

Er bestaan 3 verschillende groene daken:

 • Extensieve groene daken. Dit type dak heeft een dunne en lichte substraatlaag. De beplanting bestaat bijvoorbeeld uit grassen en vetkruid. Deze plant wordt ook wel sedum genoemd. Dit type dak kan ongeveer 15 liter water per vierkante meter opvangen.
 • Intensieve groene daken. Dit type dak heeft een dikkere substraatlaag van meer dan 15 centimeter. De beplanting is afwisselend. Dit soort daken kan meer water opvangen maar is ook redelijk zwaar.
 • Blauwe daken. Bij dit type dak wordt er gebruik gemaakt van waterretentiekratten en een slimme stuw. Deze stuw zorgt ervoor dat het te veel aan water wordt opgeslagen en nuttig gebruikt wordt.

Eigenaren, huurders, verenigingen van eigenaren en woningbouwcorporaties kunnen de subsidie aanvragen zolang ze een (plat) dak hebben van minimaal 10m2 binnen het stadsgebied. De gebouwen moeten ouder zijn dan 2 jaar. Gaat u een stuk aanbouwen aan een bestaand gebouw? Dan kunt u wel subsidie aanvragen.

In landelijk gebied is wateroverlast geen groot probleem. In stedelijke gebieden wel. Het maakt niet uit in welke wijk of buurt u woont, als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u de subsidie aanvragen. Wel zijn sommige wijken en buurten gevoeliger voor wateroverlast dan andere. Woont u in 1 van de volgende wijken:

 • Binnenstad (de buurten De Baan, Nieuwe Markt, Raam en Turfmarkt).
 • Kadenbuurt
 • Kort Haarlem
 • De Korte Akkeren Oud
 • Industrieterrein Kromme Gouwe
 • Boerhaavekwartier

Dan zijn groene daken van groot belang voor planten en dieren en om de hitte tegen te gaan.

Als uw dak kleiner is dan 10 m2 kunt u alsnog subsidie aanvragen als u samen met uw buren of andere buurtbewoners een aanvraag doet. De daken van u en uw buren moeten dan in totaal groter zijn 10 m2. Als u de subsidie samen aanvraagt, is er 1 hoofdaanvrager. De andere deelnemers moeten een schriftelijk akkoord geven. Voor een aanvraag die u samen met anderen doet, gelden dezelfde voorwaarden als voor een aanvraag die u alleen doet.

Hoe meer water u op uw dak kwijt kunt, hoe meer subsidie u krijgt. Voor extensieve groene daken ontvangt u maximaal € 20,- per vierkante meter. Voor intensieve groene daken € 25,- per vierkante meter en voor blauwe daken € 30,- per vierkante meter.

Voor elk type dak geldt een maximaal subsidiebedrag:

 • Extensieve groene daken: € 5000,-
 • Intensieve groene daken: € 7500,-
 • Blauwe daken: € 10.000,-

Het maximale subsidiebedrag geldt ook voor de gezamenlijke aanvraag.

Als u niet weet of uw dak sterk genoeg is, kunt u eerst een berekening laten uitvoeren door een deskundig bureau. Ook deze kosten kunt u vergoed krijgen tot een maximum van € 250,-. Als uit de berekening blijkt dat uw dak niet geschikt is, dan ontvangt u maximaal € 125,-.

De regeling loopt tot en met 2023. Elk jaar is er een subsidieplafond. In 2023 is dit € 92.500,-. Als het maximale bedrag bereikt is, kunt u geen subsidie meer krijgen. Voor 2023 is er nog voldoende geld beschikbaar.

U vraagt de subsidie via bovenstaande knop aan. Tijdens de aanvraag kunt u de informatie die de gemeente van u nodig heeft meteen uploaden. Het gaat hierbij om de volgende documenten:

 • Een gespecificeerde offerte van de kosten, waarin duidelijk staat hoeveel vierkante meter dak u groen wilt maken en hoeveel water het dak kan bergen.
 • Een kleurenfoto en tekening met afmetingen van het dak of de daken die u groen wilt maken.
 • Een bewijs dat het bankrekeningnummer waarop de (hoofd)aanvrager de aangevraagde subsidie ontvangt op naam staat van de aanvrager.
 • Bij een gezamenlijke aanvraag of als uw huurder bent, stuurt u een schriftelijke toestemmingsverklaring van de eigenaar of eigenaren mee met de aanvraag.

Heeft u recht op subsidie? Dan ontvangt u een bevestiging en kunt u aan de slag. Zorg dat u het dak dan binnen 6 maanden aanlegt. Als u klaar bent met de werkzaamheden levert u binnen 8 weken de bewijsstukken in. Als uit de bewijsstukken blijkt dat u de werkzaamheden heeft uitgevoerd zoals bij de aanvraag afgesproken is, dan maken wij het bedrag naar u over. U betaalt de rekening dus eerst zelf.