Subsidie groene daken

Er is in Gouda geld beschikbaar (subsidie) voor bewoners, bedrijven en instellingen die op hun gebouw een groen dak willen maken. Groene (begroeide) daken helpen tegen hitte en wateroverlast door klimaatverandering.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen
 • Groene daken zijn koeler dan gewone daken doordat de planten op het dak water verdampen en ze meer zonnewarmte terugkaatsen. In de zomer is het zowel in het gebouw als eromheen 4 graden koeler.
 • Groene daken houden water langer vast waardoor de riolering minder snel overloopt.
 • Groene daken zijn goed voor de biodiversiteit. Het dak wordt een nieuwe plek voor insecten, vogels en vlinders.
 • Zonnepanelen leveren 8% meer op als het rondom de panelen koeler is. U kunt dus een groen dak erg goed combineren met zonnepanelen.
 • Met een groen dak gaat uw dakbedekking langer mee.
 • Een groen dak  isoleert beter in de winter.
 • Een groen dak ziet er mooi uit, vangt fijnstof op en dempt geluid.

Er bestaan 3 verschillende groene daken:

 • Extensieve groene daken. Dit type dak heeft een dunne en lichte substraatlaag. De beplanting bestaat bijvoorbeeld uit grassen en vetkruid. Deze plant wordt ook wel sedum genoemd. Dit type dak kan ongeveer 15 liter water per vierkante meter opvangen.
 • Intensieve groene daken. Dit type dak heeft een dikkere substraatlaag van meer dan 15 centimeter. De beplanting is afwisselend. Dit soort daken kan meer water opvangen maar is ook redelijk zwaar.
 • Blauwe daken. Dit type dak gebruikt waterkratten om het regenwater op te vangen en een slimme stuw. Deze stuw zorgt ervoor dat het te veel aan water wordt opgeslagen en nuttig gebruikt wordt.

Eigenaren, huurders, verenigingen van eigenaren en woningbouwcorporaties kunnen de subsidie aanvragen zolang ze een (plat) dak hebben van minimaal 10 m2 binnen het stadsgebied. De gebouwen moeten ouder zijn dan 2 jaar. Gaat u een stuk aanbouwen aan een bestaand gebouw? Dan kunt u wel subsidie aanvragen.

Het is belangrijk dat het groene dak is aangelegd binnen 8 weken nadat de volledige subsidieaanvraag bij ons binnen is. Kijk voor alle voorwaarden in de subsidieregeling groen-blauwe daken bestaande panden Gouda 2024-2028.  

Sommige wijken en buurten zijn gevoeliger voor wateroverlast dan andere. In deze wijken zijn groene daken extra belangrijk om hitte en wateroverlast tegen te gaan: 

 • Binnenstad (de buurten De Baan, Nieuwe Markt, Raam en Turfmarkt)
 • Kadenbuurt
 • Kort Haarlem
 • De Korte Akkeren Oud
 • Industrieterrein Kromme Gouwe
 • Boerhaavekwartier

Als uw dak kleiner is dan 10 m2 kunt u alsnog subsidie aanvragen als u samen met uw buren of andere buurtbewoners een aanvraag doet. De daken van u en uw buren moeten dan in totaal groter zijn dan 10 m2. Als u de subsidie samen aanvraagt, is er 1 hoofdaanvrager. De andere deelnemers moeten een schriftelijk akkoord geven. Voor een aanvraag die u samen met anderen doet, gelden dezelfde voorwaarden als voor een aanvraag die u alleen doet.

Hoe meer water u op uw dak kwijt kunt, hoe meer subsidie u krijgt. Voor extensieve groene daken ontvangt u maximaal € 20,- per vierkante meter. Voor intensieve groene daken € 25,- per vierkante meter en voor blauwe daken € 30,- per vierkante meter.

Voor elk type dak geldt een maximaal subsidiebedrag:

 • Extensieve groene daken: € 5000,-
 • Intensieve groene daken: € 7500,-
 • Blauwe daken: € 10.000,-

Het maximale subsidiebedrag geldt ook voor de gezamenlijke aanvraag.

Als u niet weet of uw dak sterk genoeg is, kunt u eerst een berekening laten uitvoeren door een deskundig bureau. Ook deze kosten kunt u vergoed krijgen tot een maximum van € 250,-. Als uit de berekening blijkt dat uw dak niet geschikt is, dan ontvangt u maximaal € 125,-.

U vraagt de subsidie aan via bovenstaande knop. Tijdens de aanvraag kunt u de informatie die de gemeente van u nodig heeft meteen uploaden. Het gaat hierbij om de volgende documenten:

 • Een gespecificeerde offerte van de kosten, waarin duidelijk staat hoeveel vierkante meter dak u groen wilt maken en hoeveel water het dak kan bergen.
 • Betaalbewijzen, bijvoorbeeld een bankrekeningafschrift (geen pinbon).
 • Een kleurenfoto en tekening met afmetingen van het dak of de daken die u groen wilt maken. En een kleurenfoto van het dak na het uitvoeren van de maatregelen.
 • Een bewijs dat het bankrekeningnummer waarop de (hoofd)aanvrager de aangevraagde subsidie ontvangt op naam staat van de aanvrager.
 • Bij een gezamenlijke aanvraag of als u huurder bent, stuurt u een schriftelijke toestemmingsverklaring van de eigenaar of eigenaren mee met de aanvraag. Als u ondernemer bent een volledig ingevulde verklaring De minimissteun. Bij een Vereniging van Eigenaren (VvE) een besluit van het bevoegde orgaan binnen de VvE, en een kopie van de splitsingsakte en het reglement van de VvE.
 • Eventueel: een onderzoeksrapport van de draagkrachtberekening.

Heeft u recht op subsidie? Dan ontvangt u binnen 8 weken een bevestiging van ons. Daarna maken wij het subsidiebedrag aan u over. 

Als het u niet lukt om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.