Reclame aan uw bedrijfspand

Als u een winkel of bedrijf in Gouda heeft en u wilt reclame plaatsen aan uw bedrijfspand zijn hier regels voor. Met deze regels wil de gemeente ervoor zorgen dat reclame de stad niet lelijk maakt of gebouwen, monumenten of het stadsgezicht beschadigt. Alle reclame moet voldoen aan de regels uit de Nederlandse reclamecode. Ook heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig.

Het gaat om stickers op ramen, lichtreclame, uithangborden en andere manieren van reclame die u aan uw bedrijfspand plaatst.

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor reclame aan uw bedrijfspand die vanaf de openbare weg te zien is. Er zijn een paar uitzonderingen:

  • U hoeft geen vergunning aan te vragen voor teksten of aankondigingen die korter dan 9 weken aan uw bedrijfspand geplaatst zijn. Ook mogen de teksten of aankondigingen niet meer dan 50% van het oppervlak van uw glazen puien, deuren en/of ramen bedekken.
  • Bent u makelaar of eigenaar van een gebouw? Dan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen om aan te geven dat een gebouw te huur of te koop is zolang de reclame niet groter is dan 0,5 vierkante meter en 1 meter lang.
  • Bent u eigenaar van een winkel? Dan hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen voor reclame over uw producten of diensten wanneer de reclame niet groter is dan 0,5 vierkante meter en 1 meter lang.

Als u een omgevingsvergunning voor uw reclame aanvraagt, stuur dan de volgende documenten mee:

  • een beschrijving van de reclame en de plek ervan met tekeningen op schaal 1:10;
  • een lijst van de materialen en kleuren;
  • foto’s, als u deze heeft.

Als u een uitstalling zoals een reclamebord op de openbare weg wilt neerzetten, heeft u vaak een uitstallingsvergunning nodig. Alleen in veel winkelstraten in het centrum gelden uitzonderingen wanneer u uitstallingen binnen 1 meter van de gevel van uw bedrijfspand neerzet.

Als u wilt weten of uw reclame aan de regels voldoet, kunt u bellen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via telefoonnummer (088) 545 00 00. U kunt ook een e-mail sturen naar info@odmh.nl. Zij zijn altijd bereid om advies te geven en met u mee te denken.