Welstandsadvies

Gaat u (ver-)bouwen en vraagt u daarvoor een omgevingsvergunning aan? Dan kijkt een onafhankelijke adviescommissie naar uw plannen. Deze commissie let er op dat gebouwen binnen de omgeving passen. De commissie doet dit met behulp van het Welstandsbeleid 2020. In deze nota staan afspraken over wat gebouwd mag worden en hoe die gebouwen eruit zien.

De commissie geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over de manier waarop een gebouw is ontworpen, materialen, kleuren, enzovoort. Ook bij (ver-)bouwplannen van gebouwen op de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst geeft de commissie advies waarbij de leden letten op de geschiedenis van het gebouw. In Gouda is er sinds 1 januari 2021 1 adviescommissie: de Adviescommissie omgevingskwaliteit. Deze commissie is een samenvoeging van de Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit en de Commissie cultuurhistorie.

De Adviescommissie omgevingskwaliteit bestaat uit een voorzitter, en verschillende leden die experts zijn op het gebied van nieuwbouw, monumenten, landschap en archeologie.

Voorafgaand aan de vergadering van de Adviescommissie omgevingskwaliteit beoordelen 2 leden van de commissie kleine plannen.

De Adviescommissie omgevingskwaliteit vergadert iedere 2 weken op donderdagmorgen in 1 van de vergaderzalen in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1. De vergadertijdstippen kunt u vinden op de website onder Agenda Adviescommissie omgevingskwaliteit. Het is mogelijk om uw plan in de vergadering uit te leggen.