Agenda Adviescommissie omgevingskwaliteit

U vindt hieronder de agenda voor de openbare vergadering van donderdag 11 april.
De hieronder vermelde plannen worden openbaar behandeld (ook via een Teams-verbinding).

Kleine commissie

  • Voorwillenseweg tussen 91-101; het plaatsen van een toegangshek;
  • Nieuwe markt 71; het transformeren van het pand naar een openbare fietsenstalling;
  • Burgemeester Jamesplein 1; het uitbreiden van de stationsgarage Gouda;
  • Groen van Prinsterersingel 52; het plaatsen van een handelsreclame mbo Rijnland.

Grote commissie

  • Voorwillenseweg 161; het verbouwen van de bestaande woning;
  • Lange Noodgodsstraat 17, 19 en Teixeira de Mattoshof 2, 4, 6 en 3 t/m 19; Afwijkingslocatie – MON+bouw wijzigen bestaande opstallen ter plaatse van de Oosthaven 31;
  • Kleiweg 27; het aanbrengen van wijzigingen pand H&M Gouda;
  • Markt 4; het plaatsen van belettering ramen en kaas aan gevel;
  • Lange Tiendeweg 25; kleurwijziging zonder vergunning;
  • Oosthaven 17e; het bouwen van een schuur (in plaats van eerder verleende carport).

Voor meer informatie of wanneer u het openbare gedeelte van de vergadering wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie via het e-mailadres secretariaatAOK@gouda.nl.