Vooroverleg

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u overleggen en informatie vragen bij het Omgevingsloket van de gemeente. Blijkt na dit overleg dat uw (bouw)plan iets afwijkt van de regels in het bestemmingsplan? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen.

Tijdens het vooroverleg bekijken we uw plan op onder andere het bestemmingsplan en welstand en krijgt u een richtinggevend advies. Dit advies is nog geen vergunning. De omgevingsvergunning vraagt u na het vooroverleg aan.

Een vooroverleg vraagt u aan via het Omgevingsloket Online. Volg hierbij het stappenplan.

Voor de aanvraag van een vooroverleg brengen we kosten (leges) in rekening.

  • Een vooroverleg exclusief welstandstoets kost: € 540,-.
  • Een vooroverleg met welstandstoets kost per halfuur: € 335,45.

Kijk voor meer informatie over de tarieven in de tarieventabel onder titel 2, in hoofdstuk 2. Deze leges brengen we weer voor de helft in mindering op de leges van de omgevingsvergunning, die u na het vooroverleg aanvraagt.

Heeft u vragen, bel dan het Omgevingsloket via telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.