Huisnummer

Wanneer u een nieuwe woning bouwt of in een bestaand gebouw iets verbouwd waardoor er een nieuwe woning ontstaat, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. U krijgt dan automatisch een huisnummer.

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar wilt u wel een huisnummer hebben. U kunt hier een aanvraag voor doen. Voeg bij uw aanvraag tekeningen, plattegronden of foto’s waaruit wij kunnen zien waar de voordeur is en bewijs dat een woning voldoet aan de voorwaarden om een huisnummer te krijgen.

Alle informatie delen wij met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland en met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

DigiD Logo

Log in met DigiD en uw persoonsgegevens zijn al ingevuld. Lees meer over DigiD.

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen

U kunt uw huisnummer zelf opzoeken in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Als u uw woning huurt, kunt u aan uw verhuurder vragen wat uw huisnummer is. Als het niet lukt om uw huisnummer te vinden, neemt u dan contact op met de gemeente door een email te sturen naar bag@gouda.nl of door te bellen naar 14 0182.

Uw nieuwe huisnummer staat in de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) nadat de omgevingsvergunning is verleend. Wanneer u bouwt zonder omgevingsvergunning krijgt u pas uw huisnummer nadat de bouw klaar is.

Een woning moet minimaal het volgende hebben:

  • De woning heeft een eigen, afsluitbare deur om de woning binnen te komen.
  • De woning heeft aansluitingen voor een douche, wc en keuken.

Dan kunt u een email sturen naar bag@gouda.nl, of bellen met 14 0182. Voeg bij uw bericht tekeningen, plattegronden of foto’s waaruit wij kunnen bepalen waar de voordeur is en bewijs dat een woning voldoet aan de voorwaarden om een huisnummer te krijgen.

Alle informatie delen wij met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden-Holland en met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

U hoeft uw huisnummer niet apart aan te vragen als u al een omgevings- of een woonsplitsingsvergunning heeft aangevraagd.

Om een extra nutsvoorziening (voor gas, water, elektriciteit of andere energie) te krijgen hoeft u ook geen nieuw adres aan te vragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website Mijnaansluiting.nl. 

  • U moet eigenaar of gemachtigde van de eigenaar van de woning zijn.
  • Wanneer uw woning (of deel hiervan) meerdere eigenaren heeft, moet ook de andere eigenaar schriftelijk akkoord gaan met de aanvraag.
  • Nadat de bouw klaar is, of nadat u een huisnummer heeft gekregen moet u binnen 4 weken het nummer op uw woning plaatsen.
  • Als u de woning verhuurd, moet u uw huurders informeren. De gemeente kan u helpen met de goede registratie van mensen die in uw pand wonen.

U krijgt binnen 3 werkdagen een bevestiging dat wij uw verzoek ontvangen hebben. U hoort binnen 8 weken onze beslissing.

De aanvraag voor een nieuw huisnummer of voor het veranderen of intrekken van een huisnummer is gratis.

U vraagt een huisnummer via bovenstaande knop aan. Hier heeft u DigiD of e-Herkenning voor nodig.