Persprotocol

Dit protocol beschrijft de gedragsregels voor de pers in het Huis van de Stad. Uitgangspunt is dat het Huis van de Stad een huis voor alle Gouwenaars is en dat iedereen er zich er welkom en op zijn gemak moet kunnen voelen.

1. Het Huis van de Stad is een publiek gebouw

1.1 De begane grond, de eerste en de tweede verdieping van het Huis van de Stad zijn publiek toegankelijk.
1.2 Het is niet toegestaan om bezoekers of medewerkers van het Huis van de Stad te filmen of te fotograferen vanwege privacyaspecten. Overigens gelden ook alle wettelijke regelingen inzake privacy en portretrecht.

2. Verslaggeving van raadsbijeenkomsten

2.1 Tijdens raadsbijeenkomsten is het Reglement van Orde van de gemeenteraad van toepassing. Na te lezen op de pagina van de gemeenteraad. Daarnaast zijn ook de volgende artikelen van toepassing.
2.2 Het is journalisten toegestaan om verslag te doen van alle openbare raadsbijeenkomsten. Voor hen is in de raadzaal op de 2e etage een tafel beschikbaar met een stroomvoorziening en wifi. Een password hiervoor kan bij de balie op de begane grond gehaald worden.
2.3 Het geluidsmateriaal van openbare raadsvergaderingen dat wordt opgenomen door het spreeksysteem van de gemeenteraad is in de raadzaal beschikbaar middels een aansluiting.
2.4 Het beeldmateriaal van openbare raadsvergaderingen dat wordt opgenomen door de vaste camera’s in de raadzaal, kan tezamen met geluid doorgeleverd worden. De kosten die nodig zijn om doorlevering te realiseren worden tegen kostprijs doorbelast.
2.5 Op genoemd beeldmateriaal rust het auteursrecht van de gemeente Gouda. Voor het gebruik hiervan moet een licentieovereenkomst gesloten worden waarvoor geen kosten verschuldigd zijn. In de overeenkomst worden voorwaarden opgelegd voor het gebruik van de beelden. De licentieovereenkomst is niet-exclusief, ook andere partijen die daarom vragen kunnen een overeenkomst afsluiten.
2.6 Het beeld en geluidssignaal wordt door de gemeente digitaal opgeslagen en wordt ook via het internet gestreamd. Dit signaal is voor iedereen gratis te bekijken via internet en de pagina van de gemeenteraad. (Her)gebruik van dit beeldmateriaal is zonder toestemming niet toegestaan.
2.7 Het is toegestaan om eigen geluidopnamen of beeldmateriaal te maken van de raadsvergaderingen. Camera’s dienen opgesteld te worden op een driepoot buiten de kring van de raadsleden. Het is niet toegestaan om in de kring van raadsleden te komen zonder expliciete toestemming van de voorzitter.
2.8 Opnames mogen geen overlast veroorzaken en camera’s mogen het publiek of deelnemers aan de raadsvergadering niet in de weg staan.
2.9 Ook in de wandelgangen en kantine naast de raadszaal mag voor of na openbare raadsvergaderingen gefilmd of gefotografeerd worden, inbegrepen schorsingen.
2.10 Hinderlijk gedrag is niet toegestaan, waaronder het storend volgen van college- of raadsleden, ambtenaren of publiek.

3. Filmen/fotograferen

3.1 Filmen of fotograferen in andere publieke delen dan hierboven onder kopje 2. vermeld en in niet-publieke delen van het Huis van de Stad is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf toestemming wordt verleend door de afdeling Communicatie en Bestuursondersteuning.

4. Radio- en tv-uitzendingen

4.1 Het is toegestaan om na toestemming van de afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie, kosteloos gebruik te maken van de Befree2work ruimte op de begane grond voor uitzendingen. Dit kan uitsluitend tijdens de reguliere openingstijden van het Huis van de Stad. Aan de toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. De uitzending wordt gefaciliteerd met een tafel, stroomvoorziening en Wifi.
4.2 De ruimte moet tijdens het gebruik toegankelijk blijven voor andere gebruikers en/of bezoekers. Het gebruik moet zodanig zijn dat het niet storend is voor andere bezoekers en gebruikers.
4.3 Het maximale aantal personen dat deelneemt wordt daarom gemaximeerd op 10 personen (deelnemers en presentatoren tezamen).
4.4 De gemeente zal in overleg met initiatiefnemers regelmatig evalueren of er door de uitzendingen overlast ontstaat voor andere gebruikers van de ruimte en wat hieraan gedaan kan worden. Wanneer blijkt dat overlast aanblijft dan kan de gemeente de toestemming voor het gebruik van de ruimte intrekken.

5. Bijeenkomsten

5.1 De gemeente biedt de mogelijkheid om – tegen betaling – in het Huis van de Stad ruimten te gebruiken voor (pers)bijeenkomsten of uitzendingen.
5.2 Hieraan kunnen nadere voorwaarden verbonden worden.
5.3 De gemeente behoudt zich de vrijheid voor om bijeenkomsten of uitzendingen te weigeren als deze niet passend geacht worden.

6. Toezichthouders

6.1 Toezichthouders van het Huis van de Stad kunnen aanwijzingen geven die opgevolgd moeten worden.

Gouda, 23 oktober 2012