Gemeenteraad

Nieuws gemeenteraad

Zomerreces is voorbij

De afgelopen week zijn de voorbereidende werkzaamheden voor en door de gemeenteraad weer van start gegaan. En met de eerste commissievergaderingen op 7 september is het zomerreces van de Goudse raad definitief voorbij.