Gemeenteraad

Nieuws gemeenteraad

Beperkte toegang voor publiek bij Raad

De aangescherpte coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor het bijwonen van raads- en commissievergaderingen. Deze vergaderingen zijn beperkt toegankelijk voor publiek. Hiervoor is aanmelden verplicht.