Gemeenteraad

Nieuws gemeenteraad

Voorstel huurkorting gemeentelijke gebouwen

De commissie  bestuur vergadert vanavond over een voorstel om met terugwerkende kracht, tot en met 31 december 2020, huurders van gemeentelijke gebouwen (inclusief sportaccommodaties) huurkorting…