Gemeenteraad

Nieuws gemeenteraad

Voorjaarsreces

De gemeenteraad vergadert niet tijdens de schoolvakanties. Daarom is er op woensdag 24 februari geen vergadering.