Wat heb ik nodig om te stemmen?

Op deze webpagina leest u wat nodig heeft om uw stem uit te brengen tijdens de Europese verkiezingen op 6 juni 2024.

Wie mag er stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen? 

U mag stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u:

  • de Nederlandse nationaliteit bezit óf
  • de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie bezit*
  • 18 jaar of ouder bent
  • en niet bent uitgesloten van het kiesrecht

(*) na registratie bij de gemeente (met een Y-32 formulier).

Wat heb ik nodig om te stemmen? 

U neemt uw stempas op de verkiezingsdag mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Toegestane identiteitsbewijzen zijn het Nederlandse paspoort, de Nederlandse identiteitskaart en het Nederlandse rijbewijs. Daarnaast zijn paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten uit andere EU-landen (en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) toegestaan. Zwitserse paspoorten en identiteitskaarten zijn eveneens toegestaan.

Let op: een OV-chipkaart of andere pasjes waar uw gegevens op staan tellen niet als legitimatiebewijs. 

Wanneer ontvang ik mijn stempas?  

U krijgt uiterlijk donderdag 23 mei 2024 op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen en een stempas.

Op de stempas staat het adres van een stembureau. Dit is niet altijd het dichtstbijzijnde stembureau maar wel een stembureau in uw wijk. Met uw stempas kunt u bij een stembureau naar keuze binnen de gemeente Gouda uw stem uitbrengen.