Het stemproces

Op deze webpagina vindt u informatie over het stemproces en hoe de verkiezingen werken.

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

Neem bij de verkiezing voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. In een stemhokje maakt u het rondje rood bij de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.

Uw stem uitbrengen op het stembureau

  • Op het stembureau levert u uw stempas in. Uw stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd. 
  • U laat uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid. 
  • Als alles in orde is, krijgt u een stembiljet en een rood potlood. 
  • U gaat naar het stemhokje. 
  • U maakt het rondje rood voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien. 
  • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Wat u stemt is geheim. De stemhokjes in het stembureau staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Blanco stem bij verkiezingen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel gebruikmaken van uw stemrecht? Dan kunt u blanco stemmen. U gaat dan wel naar het stembureau, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Uw blanco stem heeft alleen een symbolische betekenis en geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem gaat naar geen enkele partij. Een blanco stem telt wel voor de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt 1 kandidaat op het stembiljet kiezen door het rondje voor de naam rood te maken.

Uw stembiljet is ongeldig als u:

  • meerdere vakjes inkleurt;
  • iets op het stembiljet tekent of schrijft waardoor iemand kan weten wie u bent.

Een ongeldig stembiljet telt alleen mee voor de berekening van de opkomst.

Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer een nieuw stembiljet vragen aan de leden van het stembureau.