Nieuwjaarstoespraak 2023

Gewaardeerde mensen, de allerbeste wensen!

Kan dat nog, elkaar het beste wensen? Houdt dat niet op bij Driekoningen (6 januari), of 15 januari? Als je het mij vraagt: elkaar het goede wensen kan het hele jaar door.

Zeker nu. We leven in tijden met veel, luidruchtig eigenbelang.

Anderen het beste wensen zorgt ervoor dat je verbonden raakt met de mensen om je heen.

Bereikt en bedoeld worden door een ander en vervolgens zelf actief reageren, is de belofte van democratie (Hartmund Rosa) Luister met je ogen (Peter Masters), ogen als vensters van resonantie. Naastenliefde werkt aanstekelijk.

Iedereen welkom! Geniet van enthousiaste muziek door leerlingen van de Garenspinnerij, bezoek de stands zoals van het VrijwilligersInformatiePunt en het Werkcafé en krijg isolatietips om uw huis te verduurzamen. Doe nieuwe contacten op. Waar kan dit beter dan hier, in het Goudse stadhuis? Poëzie in steen. Als een gotisch schip op een stenen zee. En dat al sinds 1450 (!). Wijlen Inez Meter dichtte:

“Als er een gracht zou liggen om het Stedelijk huis, zou het onbereikbaar zijn…

vreest niet burgers, het staat verankerd op een plein.”

Vroeger werden in dit stadhuis nieuwe Gouwenaars ingeschreven, onder wie de pasgeborenen. Afgelopen jaar, waarin we de 750e stadsverjaardag vierden; werd Lars geboren. Inwoner 75.000. En wat was Gouda 750 toch fantastisch. Eensgezind feest vieren in alle veelkleurigheid. Vasthouden; deze warmte!

Gouda groeit. Onze goede stad telt ieder jaar ongeveer duizend burgers meer. Op 1 januari stond de teller op 75.386 mensen. Nieuwelingen in een oude stad.

2022. Het jaar begon met lockdowns. Soms waren er hier 3 manifestaties per dag. Zelfs de musea en de horeca protesteerden tegen de coronamaatregelen. Toen deze eindelijk werden afgeschaald, brak de oorlog uit. Op 3 uur vliegen notabene. Zowel bij Gouwenaars thuis als in de Blokkerlocatie werd het warme, barmhartige gezicht van Gouda zichtbaar. We vangen ruim 500 vluchtelingen op. Of ze nu uit Syrië; Eritrea of Kyiv komen: onze stad laat haar befaamde verdraagzaamheid blijken uit haar werken. Als je in het donker een lantaarn ontsteekt voor een ander, verlicht je ook je eigen pad.

Net voor de Kerst had ik een onvergetelijk gesprek met de burgemeester van Zhytomir. Voor de Russische inval woonden in deze Oekraïense stad 265.000 mensen. 40 procent vluchtte weg. Tientallen van de vrouwen en kinderen wonen inmiddels hier. Ik vroeg hem: ‘Hoe is het?’

‘Inmiddels wonen hier weer ongeveer 250.000 mensen, omdat er vluchtelingen vanuit het oosten in de stad wonen. De helft van de kinderen kan naar school. Delen van de stad zijn verwoest. Regelmatig valt de stroom uit.’ Hij klonk ook vitaal en dankbaar. ‘Ik wil Gouda hartelijk danken voor de steun aan onze mensen. In de 1e weken zijn ze direct gastvrij opgenomen.’ De dames hier, de mannen uit zijn stad vechten van straat tot straat in Bachmoet.

‘We zullen uw warme opvang nooit vergeten.’ Wat Paulus zegt: ‘Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede… Leg u toe op de gastvrijheid.’

2023 wordt opnieuw bijzonder.

Als Wethouder Van Vugt groen licht krijgt van de gemeenteraad zal dit stadhuis fors worden verbouwd en wordt dit epische monument duurzamer en toegankelijker. 52% energiereductie is het doel. U kunt er straks al iets van zien in de burgemeesterskamer. Wethouder Klijmij-van der Laan ziet uit naar de officiële opening van het Kenniscentrum Bodemdaling in Arti Legi en de opening van het Ecopark.

Meer informatie over de duurzaamheidsambities van de gemeente kunt u vinden in de Sterzaal. Wethouder Van Popering komt met een plan van aanpak dat bol staat van het verbeteren van leefstijl, positieve gezondheid en preventie.

En zoals gezegd: Gouda groeit, ook dankzij de inzet van wethouder Tetteroo. Naar verwachting zullen er in Gouda circa 600 woningen gerealiseerd worden, waaronder 250 in Westergouwe. In die wijk komt dit jaar ook het scholencluster, inclusief kinderopvang gereed. In april/mei wordt het AZC operationeel.

Wethouder Bunnik is trots op het Winterplan waarmee we vorig jaar gestart zijn waarmee we niemand in de kou laten staan. En op de Sportraad die dit jaar van start gaat en de samenwerking tussen verenigingen en de gemeente verder zal verbeteren.

Kortom: 2023 biedt nieuwe verrassingen en kansen.

Recent was ik in het Klooster van Haastrecht. Inmiddels is dit markante pand gesloten. Bij de verhuizing werd een spectaculaire ontdekking gedaan: uit een kluis kwamen oeroude boeken tevoorschijn. Afkomstig uit de collectie van het Collatieklooster uit Gouda, te dateren rond 1492 (Columbus). En hoe kon je zien dat ze oorspronkelijk uit Gouda kwamen?

Een stempel met 6 sterren. Precies deze oude vorm is op frisse wijze de basis voor onze nieuwe huisstijl die deze week live ging. Nieuws in een oude stad.

Als het nieuwe jaar reeds 19 dagen oud is, mag je elkaar dan nog het beste wensen? Ja. Ik wens u, en alle inwoners van ons mooie Gouda, een gezond, gelukkig en gezegend 2023. Daarbij denkend aan sint Franciscus. Iemand die metterdaad zijn leven toewijdde aan armen, zieken, verschoppelingen, dieren. Als hij iemand groette, sprak hij ‘pax et bonum’. Vrede en alle goeds.

Geliefde Gouwenaars: vrede en alle goeds!