Nevenactiviteiten Thierry van Vugt

Ambtshalve nevenfunctiesNaam instellingBezoldigd/ Onbezoldigd
1.Lid AB en DB (voorzitter) en plv. lid ABGemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
Onbezoldigd
2.Lid AB en DB (voorzitter) en plv. lidGemeenschappelijke regeling
Groenalliantie Midden-Holland e.o. (Groenalliantie)
Onbezoldigd
3.Lid AB, DB, plv. lid en voorzitterRegeling
Streekarchief Midden-Holland
Onbezoldigd
4.Plv. lid ABGemeenschappelijke Regeling
Bedrijvenschap Regio Gouda
Onbezoldigd
5.LidBestuurlijk overleg Economie, Onderwijs en
Arbeidsmarkt, Regio Midden-Holland
Onbezoldigd
6.LidBestuurlijke tafel Vrije tijd, Water en Groen
Alphen-Gouda-Woerden (AGW)
Onbezoldigd
7.AandeelhouderNamens de gemeente Gouda aandeelhouder bij Sport.GoudaOnbezoldigd
8.AmbassadeurAmbassadeur voor de Goudse WeekendschoolOnbezoldigd
9.BestuurslidStichting Oude Hollandse WaterlinieOnbezoldigd
10.VoorzitterRaad van Toezicht Fonds Gouda750Onbezoldigd
11.LidCommissie Samenwerkingsagenda Onderwijshuisvesting (PO-raad, VO-raad, VNG)
onbezoldigd
12.Lid Raad van Toezicht Stichting Cheese Valley Onbezoldigd