Nevenactiviteiten Pieter Verhoeve

Ambtshalve nevenfunctiesNaam instellingBezoldigd/Onbezoldigd
1.Lid AB/DBVeiligheidsregio Hollands MiddenOnbezoldigd
2.Voorzitter AB/DBGemeenschappelijke Regeling
Regio Midden-Holland (RMH)
Onbezoldigd
3.Plv. lidGemeenschappelijke Regeling
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
Hollands Midden (RDOG)
Onbezoldigd
4.Plv. voorzitterDistrictscollege politie district G (Alphen a/d
Rijn – Gouda)
Onbezoldigd
5.Lid AB en DBRegionaal Bestuurlijk Overleg
politie-eenheid Den Haag (RBO)
Onbezoldigd
6.LidStuurgroep RIECOnbezoldigd
NevenfunctiesNaam instellingBezoldigd/Onbezoldigd
1.VoorzitterKoninklijke Bond van OranjeverenigingenOnbezoldigd
2.LidRaad van Toezicht StimulanszBezoldigd
3. VicevoorzitterWerkgroep 1572Onbezoldigd
4.VoorzitterTaskforce Onze Hulpverleners Veilig (benoemd door Minister van Justitie)Onbezoldigd
Comités van aanbeveling/beschermheerschappen/ambassadeur:
1.Beschermheer:
Gouda’s Liedertafel
2.Beschermheer:
Gouda’s Harmonie De Pionier
3.Erelid:
Catharinagilde
4.Erelid:
Geschiedkundige Vereniging Oudewater
5.Beschermheer:
Goudse Reddingsbrigade
6.Ambassadeur:
Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht (800 jaar)
7.Comité van aanbeveling:
Het geheim van Gouda
8.Comité van aanbeveling:
Concordia Gouda