Nevenactiviteiten Michiel Bunnik

Ambtshalve nevenfunctiesNaam instellingBezoldigd / Onbezoldigd
1.Lid ABGemeenschappelijke Regeling
Gouwepark
Onbezoldigd
2.Lid ABGemeenschappelijke Regeling
Grondbank RZG Zuidplas
Onbezoldigd
3.Lid AB en plv. lidStreekarchief Midden- HollandOnbezoldigd
4.Lid ABGemeenschappelijke Regeling
Belasting samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)
Onbezoldigd
5.LidBestuurlijke tafel Economie
Alphen-Gouda-Woerden (AGW)
Onbezoldigd
6.Lid ABGemeenschappelijke Regeling
Bedrijvenschap Regio Gouda
Onbezoldigd
7.AandeelhouderNamens de gemeente Gouda aandeelhouder bij Cyclus N.V.Onbezoldigd
8.AandeelhouderNamens de gemeente Gouda aandeelhouder bij Oasen N.V.Onbezoldigd
9.Plv. lid ABGemeenschappelijke Regeling PromenOnbezoldigd
10.Plv. vertegenwoordigerPlv. vertegenwoordiger gemeente Gouda bij Coöperatie
ParkeerService U.A.
Onbezoldigd
11.VertegenwoordigerVertegenwoordiger gemeente Gouda bij N.V. Bank
Nederlandse Gemeenten
Onbezoldigd
12.LidCommissie VNGOnbezoldigd

Opmerking: Als voormalig directeur van Bunnik’s Holding B.V. is Michiel Bunnik in het verleden betrokken geweest bij de voorgenomen projectontwikkeling (planvorming) op het Lombokterrein in de Zuidelijke Spoorzone. Daarom zal wethouder Bunnik geen bemoeienis hebben met de toekomstige ontwikkeling van het Lombok-terrein.