Terug naar het overzicht

Vrijwilligerspenningen voor Liesbeth Slootjes en Dennis van der Tol

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda.

Op 18 september 2022 hebben Liesbeth Slootjes en Dennis van der Tol de vrijwilligerspenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van wethouder Michel Klijmij-van der Laan. Zij ontvangen de erepenning als waardering voor hun jarenlange inzet bij Dierenweide Goverwelle. De erepenningen zijn uitgereikt tijdens het 25-jarig jubileum van Dierenweide Goverwelle. 

Mevrouw L.J. Slootjes – van den Bosch

Mevrouw Slootjes was in 1997 als secretaris een van de voortrekkers van Dierenweide Goverwelle en samen met haar man heeft zij destijds het initiatief genomen om huisvesting te realiseren voor de dieren. Elke week regelt mevrouw Slootjes groente en fruit voor de dieren. Daarnaast helpt ze met de verzorging van de dieren en ontvangt zij de bezoekers op de dierenweide.

De heer D.J.L. van der Tol

De heer Van der Tol is vanaf het begin vrijwilliger bij Dierenweide Goverwelle. Hij was een aantal jaren voorzitter en nu is hij penningmeester. De heer Van der Tol is verantwoordelijk voor de inkoop van het voer en hij houdt toezicht op de weiden. Daarnaast is hij een expert op het gebied van dierverzorging, voeding en het gedrag van de dieren. De heer Van der Tol is altijd bereid om uitleg te geven wanneer de bezoekers vragen hebben. Elk jaar wordt de publieksdag ‘Schapen scheren’ georganiseerd. Op zo’n dag is de heer Van der Tol samen met de schaapscheerder beeldbepalend.

Dierenweide Goverwelle

Achterin de wijk Goverwelle ligt onderaan de dijk een kleinschalige dierenweide. In de kinderboerderij vindt u ezels, geiten, schapen, kippen en hanen, eenden, konijnen, cavia’s, mooie vogeltjes en duiven.

Vrijwilligerspenning

De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.