Terug naar het overzicht

Voorstel huurkorting gemeentelijke gebouwen

De commissie  bestuur vergadert vanavond over een voorstel om met terugwerkende kracht, tot en met 31 december 2020, huurders van gemeentelijke gebouwen (inclusief sportaccommodaties) huurkorting te geven. Dit voorstel is er omdat de huurders nog altijd de negatieve (financiële) gevolgen van de coronacrisis ondervinden.

Bekijk de stukken en de link naar live-uitzending.