Terug naar het overzicht

Voormalig buurthuis klaar voor bewoning door jongeren

Afbeelding van een picknicktafel waarbij wethouders Anna van Popering-Kalkman en Jan-Kees Oppelaar aan tafel zitten samen met jongeren die het voormalige buurthuis aan de Gildenburg hebben verbouwd.

Met de overhandiging van een lange picknicktafel aan de toekomstige bewoners is op woensdag 12 juni het voormalige buurthuis aan de Gildenburg 1 officieel in gebruik genomen. Het pand is de afgelopen maanden grondig verbouwd en klaargemaakt voor bewoning door 13 jongeren.

In het pand bij winkelcentrum Bloemendaal zat vroeger buurthuis de Buurtstee. Na de verhuizing naar de nieuwe locatie, het huidige ontmoetingscentrum Van Noord, kwam het gebouw leeg te staan. In afwachting van een nieuwe bestemming is het tijdelijk bewoond geweest via Prevenda. Dankzij een subsidie voor projecten die in huisvesting van kwetsbare doelgroepen voorzien, kon het pand verbouwd worden tot 13 kamers en gemeenschappelijke ruimtes.

“Eén van de speerpunten van de gemeente Gouda is voldoende betaalbare woningen voor elke doelgroep realiseren. Daarbij kijken we nadrukkelijk ook naar ons eigen gemeentelijk vastgoed. Vrijkomende gebouwen willen we zoveel mogelijk inzetten voor maatschappelijke functies of voor huisvesting voor doelgroepen die nu erg moeilijk een passend thuis vinden. Heel mooi dat dat hier gelukt is”, legt wethouder Wonen Jan Kees Oppelaar uit.

Zelfstandig wonen met beetje ondersteuning

Voor de bewoning werkt de gemeente samen met Prevenda en de zorgorganisaties De Reling en Kwintes. Een deel van de huidige bewoners keert terug naar het pand en de overige bewoners zijn jongeren die nu nog bij zorgaanbieders in Gouda verblijven, maar met een beetje ondersteuning prima zelfstandig kunnen wonen. “Deze doelgroep komt er heel moeilijk tussen op de huidige woningmarkt. Het is heel belangrijk dat we hen de kans geven zelfstandig hun wooncarrière op te pakken”, vertelt Anna van Popering, wethouder Zorg. “Tegelijk bevorderen we daarmee de doorstroming in de zorg. Als we deze groep kunnen laten uitstromen naar betaalbare huisvesting, kunnen jongeren die nu op de wachtlijst staan weer op een passende zorgplek terecht.”

‘Kleine samenleving’

De jongeren hebben ruime eigen kamers maar delen voorzieningen als keuken, badkamers, woonkamer en tuin. “Het is de bedoeling dat de jongeren ook met elkaar leven en van elkaar leren. Een kleine samenleving op zich”, zegt Emelia van de Voorde van de Lelie Zorggroep (o.a. De Reling). “Dit project is een mooi voorbeeld van hoe we het met elkaar moeten doen”, vult Machteld van Raalte van Kwintes aan.

Goudse jongeren of jongeren met een binding met Gouda krijgen voorrang bij de toewijzing.