Terug naar het overzicht

Leerlingen denken mee met huisvesting voor vluchtelingen

Op de foto staan scholieren van het Antoniuscollege, wethouder Jan Kees Oppelaar en projectleider Nicole van Eck in de raadszaal van het Huis van de Stad. De scholieren presenteren hun projecten aan wethouder en projectleider.

Leerlingen van het Antoniuscollege hebben zich dit schooljaar gebogen over de vluchtelingenopvang in Gouda. Ze kregen de opdracht leegstaande panden onder de loep te nemen, waar in de nabije toekomst mensen in gehuisvest zouden kunnen worden. Woensdagmiddag presenteerden 3 groepen leerlingen hun project aan wethouder Jan Kees Oppelaar in de Goudse raadzaal.

De leerlingen zitten in de 4e klas havo/vwo en volgen het vak ‘Onderzoek & ontwerpen’. Om hun projecten toe te lichten hadden ze posters, plattegronden en maquettes meegebracht naar het Huis van de Stad. De jongeren vertelden welk gebouw ze hadden uitgekozen, waarom ze dat hadden gedaan en wat er nodig was om het gebouw bewoonbaar te maken voor grote groepen mensen. Daarbij waren ze niet over 1 nacht ijs gegaan. Het afgelopen jaar bezochten ze gebouwen door heel Gouda, vroegen ze bestemmingsplannen, bouwbesluiten en plattegronden op en keken ze onder meer naar de duurzaamheid van het pand, de buitenruimte, de gemeenschappelijke ruimtes en de nabijheid van voorzieningen.

Onder de indruk

Jan Kees Oppelaar, wethouder vluchtelingenopvang, was onder de indruk. “Ik vind het mooi om te zien dat er heel breed naar het vraagstuk gekeken is en alle perspectieven meegenomen zijn. Wat hebben de mensen nodig om mee te doen? Hoe past het in de buurt? Het proces dat de leerlingen hebben doorlopen komen bijna 1-op-1 overeen met de stappen en afwegingen die wij hier bij de gemeente maken als we de verschillende opties voor huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers onderzoeken.”

Frisse blik

De leerlingen vonden op hun beurt de feedback van de wethouder en projectleider Nicole van Eck leerzaam. Ze gaven aan graag met een vervolgopdracht van de gemeente aan de slag te gaan. Daar had de wethouder wel oren naar. “Jullie kijken met een frisse blik en dat kan interessante nieuwe ideeën opleveren. Jullie weten bijvoorbeeld veel beter dan wij wat jongeren in AZC nodig hebben om zich thuis te voelen. Ook wat mij betreft smaakt dit naar meer.”