Terug naar het overzicht

Goudse Adviesraad Sociaal Domein zoekt nieuw lid

Monumentale grachtenpanden aan de Turfmarkt in Gouda

De Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) geeft het college van burgemeester en wethouders advies over nog vast te stellen beleid binnen het sociaal domein. Het gaat over beleid op het gebied van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet.

De GASD stelt zijn adviezen op met inbreng van maatschappelijke organisaties in de stad en van de Goudse Cliëntenraad (GCR). De GASD bestaat uit 6 leden en een voorzitter. Leden van de GASD worden door het college benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen 1 keer voor 4 jaar herbenoemd worden.

Voorwaarden

  • Kennis van en affiniteit met het sociaal domein (Wmo, Participatiewet en/of Jeugdwet);
  • Inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
  • Vaardigheden om in een adviesraad te kunnen functioneren;
  • Inwoner van Gouda;
  • Niet werkzaam bij de gemeente Gouda of bij een organisatie die diensten aanbiedt binnen het sociaal domein in Gouda.

Heeft u interesse of kent u iemand die interesse heeft?

Kijk dan op de website van de Goudse Adviesraad Social Domein voor meer informatie. U kunt solliciteren tot 15 augustus.