Terug naar het overzicht

Gouds slavernijverleden: na woorden nu daden

Op de foto zien we burgemeester Pieter Verhoeve in gesprek met Kofi Ogún, 1 van de gespreksleiders tijdens de stadsgesprekken over het Goudse slavernijverleden.

Bewustwording over het pijnlijke hoofdstuk in de geschiedenis van Gouda, erkenning van het leed dat mensen destijds is aangedaan en het bestrijden van racisme, discriminatie en uitbuiting in het Gouda van nu: samen met maatschappelijke organisaties en historische verenigingen gaat het stadsbestuur van Gouda een plan van aanpak maken om het koloniale en slavernijverleden van de stad een plek te geven.

Daarbij wordt ook nagedacht over het eventueel inrichten van een herdenkingsplek en het tekst en uitleg geven bij monumenten en kunstwerken in de openbare ruimte, zoals bij het monument van Cornelis en Frederik de Houtman in het Houtmansplantsoen. Dat herinnert aan de koopmansgeest van de broers en geeft de VOC-zeevaarders een heldenstatus, maar de andere kant van het verhaal – dat zij op veelal brute wijze het pad effenden voor de latere kolonisatie van Indonesië – vermeldt het monument (nog) niet.

Ook onderzoekt de (onafhankelijke) straatnamencommissie van de gemeente de mogelijkheid om een aantal straten in Gouda te vernoemen naar slaafgemaakten die zijn verbonden aan de Goudse geschiedenis.

Passende erkenning

Burgemeester Pieter Verhoeve kondigde deze vervolgstappen vandaag (maandag 1 juli) aan in zijn toespraak ter gelegenheid van de afschaffing van de slavernij (Keti Koti) in Cultuurhuis Garenspinnerij. Ook werd de gemeenteraad geïnformeerd over de manier waarop burgemeester en wethouders op passende wijze erkenning willen geven aan het slavernijverleden om daarmee recht te doen aan wat de 3 stadsgesprekken en de oordeelsvormende raadsbespreking over dit onderwerp hebben opgeleverd.

Eind januari ontving het stadsbestuur de verkenning naar het koloniaal en slavernijverleden van Gouda van Streekarchief Midden-Holland. Deze verkenning, opgezet als een bundel artikelen van verschillende auteurs, vormde de basis voor een dialoog met de stad: verdiepende gesprekken met (onder meer) de gemeenteraad, historische verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Dankbaarheid, deemoed en daadkracht

Vandaag gaf burgemeester Pieter Verhoeve daar duiding aan. “Wat het stadsbestuur betreft past er 3 keer een D. Dankbaarheid, deemoed en daadkracht. Dankbaar voor al die activiteiten van het afgelopen jaar. Hoe spannend ook, de historische verkenning bracht een gesprek op gang dat daarvóór niet op die manier plaatsvond. Deemoedig, omdat de nieuwste inzichten pijnlijk duidelijk maken dat wat we nu afschuwelijk en mensonwaardig vinden, teveel vereenzelvigd was met de stadsbestuurders voor ons. Dit spijt ons. We schamen ons ervoor. Dit had niet mogen gebeuren. Er is ook ruimte voor daadkracht”.

Samen met maatschappelijke organisaties en historische verenigingen voegt het stadsbestuur de komende tijd de daad bij het woord. Pieter Verhoeve: “Er is nog een lange weg te gaan. Liefst samen. In de veelkleurigheid die onze stad eeuwenlang letterlijk en figuurlijk kenmerkt”.

De gehele toespraak van burgemeester Pieter Verhoeve kunt u op deze pagina teruglezen. En op deze pagina vindt u de informatie zoals die naar de gemeenteraad is gestuurd.

Foto: Astrid den Haan. Burgemeester Pieter Verhoeve in gesprek met Kofi Ogún, 1 van de gespreksleiders tijdens de stadsgesprekken over het Goudse slavernijverleden.