Terug naar het overzicht

Energietoeslag verhoogd en aanvraagtermijn verlengd

Dit nieuwsbericht is verlopen.
Gasfornuis

De energietoeslag voor lage inkomens is verhoogd van € 800,- naar € 1.300,-. Ook wordt de termijn voor het indienen van een aanvraag verlengd tot 1 januari 2023. Dit heeft het college van BenW besloten naar aanleiding van het extra budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld door het kabinet.

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. Het kabinet verlaagt daarom voor iedereen de energiebelasting. Om mensen met een lager inkomen extra te helpen, heeft het kabinet extra geld vrijgemaakt voor de energietoeslag. Het college van BenW had eerder al de inkomensgrens voor de energietoeslag verhoogd van 120% naar 130% van de bijstandsnorm. Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen daarom eenmalig € 1.300,- in plaats van € 800,- om hen te helpen de energierekening te betalen.

Het college heeft ook de beleidsregels aangepast voor studenten. Studenten die zelfstandige woonruimte bewonen en in bezit zijn van een lopend energiecontract kunnen voor de energietoeslag in aanmerking komen.

Inwoners die eerder al een aanvraag hebben ingediend en de energietoeslag hebben ontvangen, krijgen automatisch een aanvullend bedrag van € 500,-. Dit gebeurt rond 1 oktober 2022. Zij hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Inwoners die in aanmerking komen voor de energietoeslag en nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen dat doen tot en met 31 december 2022. U kunt de energietoeslag van € 1.300,- vanaf 1 oktober 2022 aanvragen via de pagina Energietoeslag bij laag inkomen.

De energietoeslag telt niet mee als inkomen. Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag wordt niet gekeken naar vermogen. Voor het recht op bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en collectieve ziektekostenverzekering telt de energietoeslag ook niet mee als vermogen. Ook als de betreffende inwoner kwijtschelding voor lokale heffingen aanvraagt bij BSGR blijft de energietoeslag buiten beschouwing voor het vaststellen van het vermogen. De energietoeslag is ook niet van invloed op toeslagen die door de Belastingdienst worden verstrekt.