Terug naar het overzicht

Controle hondenbelasting van start

Wit Malteserhondje in het gras

Heeft u 1 of meerdere honden? Dan moet u daar aangifte voor doen en hondenbelasting voor betalen. De controle op de hondenbelasting start op 18 oktober. De controle wordt uitgevoerd door het bedrijf HollandRuiter.

Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en een paar vragen stellen over het al dan niet hebben van een hond. De controleurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen voor gemeente Gouda.

Kijk voor meer informatie over de controle op de website van BSGR.