Terug naar het overzicht

Controle hondenbelasting van start

Wit Malteserhondje in het gras

Heeft u 1 of meer honden? Dan moet u daar aangifte voor doen en hondenbelasting betalen. De controle op de hondenbelasting start deze week. De controle wordt uitgevoerd door het bedrijf HollandRuiter.

Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en een paar vragen stellen over het al dan niet
hebben van een hond. De controleurs kunnen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). De BSGR verzorgt de belastingen voor gemeente Gouda.