Terug naar het overzicht

Bijzondere samenwerking in bijzonder schoolgebouw

Kinderen van basisscholen De Triangel en Auris Taalplein stoppen samen met wethouder onderwijs Thierry van Vught een tijdcapsule in de grond.

Alle heipalen zijn de grond in: daarmee krijgt 1 van de meest bijzondere onderwijsinitiatieven van de laatste jaren in Gouda een stevige basis. Basisschool De Triangel, school voor speciaal onderwijs Auris Taalplein en kinderopvang Kind & Co komen samen onder 1 duurzaam dak. De gezamenlijke nieuwbouw aan de Coniferensingel wordt nu gebouwd. Deze mijlpaal werd vandaag (19 januari 2024) gevierd samen met leerlingen, schoolbesturen, aannemer Dura Vermeer, kinderwethouder Julia Warga en onderwijswethouder Thierry van Vugt.

Niet alleen het nieuwe en ‘groene’ schoolgebouw zelf, met een moderne gymzaal, wordt bijzonder. Ook de samenwerking tussen een kinderopvang, een reguliere basisschool en een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die op deze locatie in de wijk Bloemendaal werkelijkheid wordt. Doordat alles in 1 gebouw komt, kunnen ruimtes worden gedeeld en wordt een doorgaande leerlijn geboden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Ook vergroot deze samenwerking tussen regulier en speciaal basisonderwijs op 1 plek de mogelijkheden voor passend onderwijs aan kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling en bovendien voor de doorstroom naar het regulier onderwijs.

Grote opgave

“Gouda kent een rijk en gevarieerd onderwijslandschap en staat dan ook voor een grote opgave bij de vernieuwing van schoolgebouwen”, zegt onderwijswethouder Thierry van Vugt. “Creatieve oplossingen zijn nodig om leerlingen de best mogelijke plek te kunnen geven en om tegelijk de financiën binnen de perken te houden. Het samenvoegen in één gebouw (kindcentrum) is het perfecte voorbeeld van een oplossing die eigenlijk alleen maar winnaars kent; en dan ook nog in een heel nieuw en duurzaam gebouw. Wanneer de deuren van deze nieuwbouw eind dit jaar opengaan, mogen alle betrokkenen daar trots op zijn. Een goed schoolgebouw zorgt voor een betere kwaliteit van onderwijs, met een inclusief karakter, en betere leerprestaties”.

De huidige locaties van De Triangel en Auris Taalplein (Willem en Marialaan) zijn sterk verouderd en inmiddels afgeschreven. De Triangel maakt bovendien al een lange tijd gebruik van een tijdelijke voorziening in noodlokalen. Directeur Angenieta Kaatee van De Triangel is dan ook blij dat er eind dit jaar op dezelfde locatie aan de Coniferensingel een toekomstbestendig gebouw staat.

“Daarbij kijk ik ook uit naar de samenwerking met Auris Taalplein. We kunnen elkaar versterken. Voor onze kinderen is het goed dat ze leren rekening te houden met elkaar en dat ze zien dat er ook kinderen zijn die anders leren. Mijn team en ik kunnen niet wachten straks samen in een mooi nieuw gebouw een fijne, goede onderwijsplek te zijn voor heel veel kinderen”, aldus Angenieta Kaatee.

Positief en interessant

Ook teamleider Simone Graafland van Auris Taalplein ziet de samenwerking met De Triangel positief tegemoet. “Wij zijn een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Doel is dat zij maar een paar jaar bij ons zijn en daarna teruggaan naar regulier onderwijs. Dat maakt de samenwerking met De Triangel zo interessant. Het onderwijs blijft natuurlijk gescheiden, maar we bekijken wel op welke manieren we de kinderen bij elkaar kunnen brengen. Dat doen we uiteraard heel zorgvuldig”.

Dura Vermeer Bouw Zuid West realiseert aan de Coniferensingel een duurzaam gebouw. De bakstenen worden bijvoorbeeld niet meer gemetseld, maar gestapeld. Hierdoor is hergebruik in de verre toekomst mogelijk. Het dak wordt ‘groen’ met het oog op wateropvang en biodiversiteit. Ook krijgt het schoolgebouw zonnepanelen en wordt het schoolplein groen ingericht, in samenhang met het omliggend openbaar groen. De oplevering is voorzien voor december 2024.

Leerlingen van de beide scholen vierden de nieuwe mijlpaal vandaag (19 januari 2024) enthousiast mee en vulden voor deze gelegenheid een tijdcapsule met kenmerken van het huidige onderwijs en van deze tijd. Die tijdcapsule wordt in de grond gestopt en (mogelijk) in de verre toekomst gevonden en geopend.

Foto: Astrid den Haan