Totaaloverzicht verstrekte subsidies 2022

SubtaakveldProgramma 1
Economie, werk en onderwijs
Programma 4
Sociaal domein
Programma 5
Cultuur, sport en recreatie
Programma 6
Leefbaarheid en veiligheid
Totaal
Brede School € 680.039,-   € 680.039,-
Onderwijs-achterstanden-beleid (OAB) € 1.557.218,- € 1.557.218,-
Kindgebonden financiering peuteropvang/VVE € 1.606.315,- € 1.606.315,-
Onderwijsbeleid€ 732.812,-€ 732.812,-
Volwassenen-educatie € 263.609,- € 263.609,-
Eigen lasten participatie € 86.389,-  € 86.389,-
Gezondheids-beleid€ 170.589,-€ 170.589,-
Jeugdwerk-vrijwilligers€ 305.100,-€ 305.100,-
Sociaal team Jeugd€ 702.460,-€ 702.460,-
Veiligheid en handhaving€ 62.952,-€ 62.952,-
Vrijwilligers-werk en mantelzorg€ 229.620,-€ 229.620,-
Participeren in de buurt€ 1.310.629,-€ 1310.629,-
Burgerinitiatieven € 244.000,-€ 244.000,-
Brede Basis Jeugd € 826.861,-  € 826.861,-
Inclusie, diversiteit en burgerschap€ 23.000,-€ 23.000,-
Vervoer€ 15.000,-€ 15.000,-
Maatschappelijke dienstverlening en opvang€ 217.267,-€ 217.267,-
Sociaal Teams€ 4.360.617,-€ 4.360.617,-
Verstrekking aan derden€ 135.569,-€ 135.569,-
Hulp bij het huishouden€ 22.932,-€ 22.932,-
ZIN Jeugd€ 145.850,-€ 145.850,-
Beschermd wonen€ 100.000,-€ 100.00,-
Opvang verslaafden dak- en thuislozen€ 4.534.794,-€ 4.534.794,-
Opvang vrouwen€ 2.297.952,-€ 2.297.952,-
Impuls Brede scholen, sport en cultuur 
€ 591.800,- € 591.800,-
Subsidies sport  € 54.035,- € 54.035,-
Cultuurparticipatie en -educatie  € 24.000,- € 24.000,-
Museum Gouda  € 1.424.885,- € 1.424.885,-
Subsidies kunst en cultuur  € 2.245.869,- € 2.245.869-
Gouda op de Kaart  € 20.000,- € 20.000,-
Sterevenementen  € 191.100,- € 191.100,-
Volksfeesten  € 46.700,- €46.700,-
Erfgoed€ 18.000,-€ 18.000,-
Cultureel erfgoed€ 60.750,-€ 60.750,-
Bibliotheek€ 1.935.355 € 1.935.355
Media€ 48.211,-€ 48.211,-
Regionale brandweer   € 7.598,-€ 7.598,-
Totaal€ 4.839.993,-€ 15.792.618,-€ 6.660.705,-€ 7.598,-€ 27.300.914,-
*dit betreft regelingen waarvoor het hele jaar door subsidie voor kan worden aangevraagd.

Overzicht subsidieontvangers programma 1

InstellingProgramma 1 Economie, werk en onderwijs
Brede School€ 680.039,-
Federatie Brede School, exploitatie€ 680.039,-
Onderwijsachterstanden€ 1.557.218,-
Diversen OAB VVE€ 487.510,-
Diversen OAB SK en OV€ 1.069.708,-
Kindgebonden financiering peuteropvang/VVE€ 1.606.315,-
Diversen KGF€ 1.606.315,-
Volwasseneducatie€ 263.609,-
Diversen VE€ 263.609,-
Onderwijsbeleid€ 732.812,-
De Goudse Waarden – GKA€ 49.800,-
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)€ 683.012,-
Totaal programma 1 € 4.839.993,-

Overzicht subsidieontvangers programma 4

InstellingProgramma 4 Sociaal domein
Thematisch werken888,-
Kwadraad, Buurtbemiddeling € 888,-
Eigen lasten participatie € 86.389,-
Vluchtelingenwerk Z-H Midden € 86.389,-
Gezondheidsbeleid € 170.589,-
Gezond in Gouda€ 101.153,-
Hecht (vh RDOG), verslavingspreventie€ 69.436,-
Jeugdwerk-vrijwilligers€ 305.100,-
Christelijke Jeugdvereniging Daniël€ 10.000,-
Dierenweide Goverwelle€ 9.126,-
Protestantse Jeugdraad Gouda€ 3.750,-
Safe Wings€ 7.500,-
Scouting Cornelis de Houtman€ 6.000,-
Scouting Die Kantanky’s€ 7.500,-
Scouting Jan van Hoofgroep€ 9.000,-
Scouting Willibrordusgroep Gouda€ 5.175,-
Scoutingclub Wilogroep€ 13.559,-
Kinderboerderij de Goudse Hofsteden€ 150.000,-
Speeltuinvereniging de Korte Akkeren€ 33.500,-
Verzetsmuseum/Libertum€ 49.990,-
Sociaal team jeugd € 702.460,-
Enver – JOS€ 702.460,-
Veiligheid en handhaving€ 62.952,-
Kwadraad, Buurtbemiddeling€ 62.952,-
Vrijwilligerswerk en mantelzorg€ 229.620,-
Burennetwerk€ 3.500,-
Humanitas€ 5.467,-
Netwerk Samen voor Goud€ 20.000,-
Palet Welzijn€ 150.753,-
Present€ 26.500,-
Thuisgekookt€ 23.400,-
Participeren in de buurt 1.310.629,-
Domino inloophuis€ 44.000,-
Gemiva-SVG groep, Bernhardhof€ 24.500,-
Govertje€ 8.900,-
Kade€ 59.200,-
Klup (VTV)€ 366.500,-
Kwadraad, Buurthuizen incl. projectleider€ 596.363,-
Kwintes, Bruisnest€ 68.500,-
Speelwinkel€ 93.000,-
Zorgpartners€ 39.000,-
Kwadraad, huursuppletie buiten regeling om€ 10.666,-
Club- en buurthuiswerk€ 150,-
Jubileumsubsidies€ 150,-
Burgerinitiatieven € 220.000,-
GoudApot€ 220.000,-
Burgerinitiatieven – wijkteams€ 24.000,-
Wijkteam Achterwillens€ 3.000,-
Wijkteam Gouda Oost€ 3.000,-
Wijkteam Goverwelle€ 3.000,-
Wijkteam Kadebuurt€ 3.000,-
Wijkteam Korte Akkeren€ 3.000,-
Wijkteam Nieuwe Park€ 3.000,-
Wijkteam Plaswijck€ 3.000,-
Wijkteam Raambuurt€ 3.000,-
Brede Basis Jeugd€ 826.861,-
Brede School, Spel aan Huis€ 64.371,-
Buitenwereld – Alert4you€ 32.624,-
Enver – Alert4you€ 56.785,-
Hecht (vh RDOG), aanv. CJG-diensten€ 367.879,-
Kwadraad, Brede Basis Jeugd€ 150.252,-
Kwintes, Brede Basis Jeugd€ 16.209,-
MEE Midden-Holland, CJG€ 51.888,-
Sport.Gouda, Buurtsport 12+€ 47.640,-
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie kinderen/jeugd€ 39.214,-
Sociaal Teams€ 4.360.617,-
Sociaal Team 0-100+ € 4.360.617,-
Verstrekkingen aan derden€ 86.408,-
Federatie Brede School, Huiswerkondersteuning€ 33.226,-
KernKracht€ 43.052,-
’t Swanenburghs Hofje€ 10.130,-
Beschermd wonen€ 100.000,-
KernKracht€ 100.000,-
ZIN Jeugd€ 145.850,-
Humanitas – BOR€ 73.360,-
Sociaal Team 0-100+, pilot huisartsen€ 72.490,-
Inclusie, diversiteit en burgerschap€ 23.000,-
21 maart werkgroep€ 3.500,-
Regenboogalliantie€ 19.500,-
Vervoer€ 15.000,-
Vervoerspunt Gouda, Automaatje€ 15.000,-
Verstrekkingen aan derden€ 49.161,-
Federatie Brede School, Kinderfonds 2021-2023 – 2021 € 20.000,-
Humanitas€ 2.533,-
Non Food Bank Gouda e.o.€ 11.433,-
Voedselbank Gouda€ 15.195,-
Hulp bij het huishouden€ 22.932,-
Steunpunt MH€ 22.932,-
Maatsch. dienstverlening en opvang€ 217.267,-
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie volwassenen€ 42.983,-
KernKracht € 133.670,-
Sociaal Team 0-100+, spreekuren Blokkerlocatie€ 20.307,-
Sociaal Team, spreekuren Blokkerlocatie€ 20.307,-
Opvang verslaafden dak- en thuislozen€ 4.534.794,-
Brijder € 274.500,-
GGZ Rivierduinen – Bemoeizorg€ 77.000,-
KernKracht€ 175.694,-
Leger des Heils, Kompas en Jongerenopvang€ 2.284.518,-
Leger des Heils, Wonen eerst/Waakvlam€ 215.000,-
Lelie zorggroep, De Reling begeleid wonen€ 176.841,-
Loonkosten beleidsinzet MO/VO€ 50.000,-
MPPG/Reakt – inloopfunctie GGZ en projecten€ 441.371,-
Reservering bemoeizorg via Humanitas€ 60.000,-
Reservering Centraal meldpunt dak- en thuislozen€ 100.000,-
Reservering onvoorziene zaken€ 10.000,-
’t Swanenburghs Hofje€ 19.870,-
Opvang vrouwen€ 2.297.952,-
Div. projecten reg. programma GHNT 2019-2023€ 135.000,-
GGZ Rivierduinen – CSG€ 37.237,-
Kwadraad, WTH€ 23.106,-
Kwintes MH opvang + beg. bij huiselijk geweld€ 1.267.647,-
Reclassering Nederland€ 48.000,-
Reservering Kwintes projectleider innovaties€ 8.096,-
Reservering Loonkosten Regionaal programmamanager€ 92.000,-
Reservering onvoorziene zaken€ 50.000,-
Reservering RDOG MDA++ aanpak€ 33.000,-
Reservering Regionale coördinatie 1G1P1R€ 15.000,-
Reservering Teammodel Jeugdbeschermingsketen€ 100.000,-
Reservering voor specifieke casuïstiek€ 10.000,-
Hecht, Veilig Thuis€ 469.866,-
Totaal programma 415.792.618,-

Overzicht subsidieontvangers programma 5

InstellingProgramma 5 Cultuur, sport en recreatie
Impuls Brede scholen, sport en cultuur 591.800,-
Jeugdtheaterhuis, cultuurcoach€ 24.000,-
Openbare Bibliotheek, mediacoach€ 24.000,-
Cultuurhuis Garenspinnerij, cultuurcoach 2020-2022 – 2022€ 39.000,-
MuseumgoudA, Urban Curator C4€ 24.000,-
Sport.Gouda, coach 2019-2022 – 2022€ 480.800,-
Cultuurparticipatie en -educatie€ 24.000,-
Museum Gouda, Urban Curator C4€ 24.000,-
Museum Gouda€ 1.424.885,-
MuseumgoudA€ 1.424.885,-
Subsidies kunst en cultuur€ 2.245.869,-
Firma van Drie                                  € 20.974,-
Cultuurhuis Garenspinnerij 2018-2022 – 2022€ 1.018.358,-
Jeugdtheaterhuis 2018-2022 – 2022€ 86.448,-
Schouwburgcomplex Gouda 2018-2022 – 2022€ 1.120.089,-
Erfgoed € 18.000,-
Museumhaven Gouda                                                              € 18.000,-
Cultureel erfgoed€ 60.750,-
Fonds Gouda 750 – 2022€ 60.750,-
Bibliotheek                                                                                 € 1.935.355,-
Openbare Bibliotheek 2018-2022  –  2021€ 1.935.355,-
Media€ 48.211,-
RTV Gouwestad€ 48.211,-
Subsidies sport€ 54.035,-
Sportimpuls€ 51.535,-
VGSO€ 2.500,-
Gouda op de Kaart20.000,-
MASS Events, Open Air10.000,-
Riverdale Festival10.000,-
Sterevenementen191.100,-
Evenementen Gouda, Houtmansplantsoenconcerten9.800,-
Gouda bij Kaarslicht26.600,-
Gouda Keramiekstad16.100,-
Gouda Hofstedendagen3.600,-
Goudse Kaasmarkt124.500,-
Zotte Zaterdag10.500,-
Volksfeesten46.700,-
MASS Events, Koningsdag7.600,-
MASS Events, Koningsnacht26.800,-
Sinterklaasintocht Gouda5.300,-
Speelwinkel, Oranjeboulevard7.000,-
Totaal programma 5€ 6.660.705,-

Overzicht subsidieontvangers programma 6

InstellingProgramma 6 Leefbaarheid en veiligheid
Regionale brandweer 7.598,-
Goudse Reddingsbrigade€ 7.598,-
Totaal programma 6 7.598,-