Terug naar de vorige pagina

Theo de Jong

Ereburger sinds 7 oktober 2005, overleden 2020

Theo de Jong was dagbladjournalist en actief op maatschappelijk, sociaal en cultuurhistorisch gebied. In 2000 ontving hij een Koninklijke onderscheiding voor zijn journalistieke werk als dagbladjournalist. Hij zette zich in voor Gouda en de uitwisseling van kennis tussen Gouwenaars met een buitenlandse en Nederlandse afkomst zodat zij met elkaar kennis konden maken en meer begrip voor elkaars culturen kregen.