Terug naar de vorige pagina

Roy Kraft van Ermel

Ereburger sinds 9 maart 2010

Roy Kraft van Ermel was 16 jaar gemeenteraadslid voor het CDA. Daarnaast was hij onder andere voorzitter van de bestuurscommissie zorgcentrum Juliana, bestuurslid van de Stichting Kabel TV Midden Holland, bestuurslid van de Muziekschool Gouda, bestuurslid van Stichting Vluchtelingenwerk Gouda, voorzitter van het intercultureel beraad Gouda, commissaris van het Energiebedrijf Midden Holland en lid van de rekenkamer.

Waar bent u het meest trots op?

Ik heb bewust gekozen voor bestuursfuncties in Gouda. Gouda is fascinerend, mooi, aantrekkelijk, historisch en multicultureel. Het is een stad met veel bestuurlijke uitdagingen. Mijn passie is het verbinden van mensen met een andere culturele achtergrond op zo’n manier dat ieder zijn eigen identiteit en cultuur kan behouden. Door met elkaar in gesprek te gaan vind je overeenkomsten, creëer je draagvlak en dat leidt tot succes voor beleid en uitvoering, nu en in de toekomst.

Ik ben er ook trots op dat ik ook Ereburger ben van Semarang, Indonesië voor mijn inzet en werk in het kader van de samenwerking tussen Nederland en Indonesië voor de drooglegging van een woongebied met 85.000 inwoners.

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens voor Gouda is een gemeentebestuur dicht bij de inwoners en bedrijven.