Terug naar de vorige pagina

Ronald van Rossum

Ereburger sinds 17 september 2022

Ronald van Rossum heeft zich bijzonder ingezet als lid van het programmateam Gouda750. Samen met Marien Brand heeft hij de viering van Gouda 750 jaar stadsrechten georganiseerd. Hij is een sociale verbinder met uitgebreide kennis van Gouda en haar inwoners en netwerken. Tijdens zijn loopbaan heeft hij op verschillende manieren voor en met Gouda gewerkt en is hij betrokken geweest bij veel projecten die belangrijk zijn voor Gouda en de stad in positieve zin op de kaart hebben gezet. Van 2011 tot 2021 was hij vrijwilliger voor Gouda bij Kaarslicht. Ook was hij was de 1e centrummanager van Gouda en heeft Gouda op de kaart gezet als stad met de beste binnenstad, beste warenmarkt en als beste evenementenstad van het jaar.

Waar bent u het meest trots op?

2 hoogtepunten: de bekendmaking dat we Beste Binnenstad werden en de Verwondering, de finale van Gouda750, wat een feest!

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens voor Gouda is dat we onze waarden als veelkleurige stad van verdraagzaamheid blijven behouden en dat iedereen die hier woont, of nieuw komt wonen, zich net zo thuis voelt in onze mooie stad als ik.