Terug naar de vorige pagina

Rogier Tetteroo

Ereburger sinds 27 juni 2023

Rogier Tetteroo was van 2010 tot 2014 raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA. In 2014 werd hij benoemd tot wethouder. Als wethouder heeft hij zich bijna 9 jaar ingezet voor wonen, wijkontwikkeling, ruimtelijke ordening, met de projecten Westergouwe, Spoorzone Noord en Middenwillens en voor sociale zaken en werkgelegenheid, inclusief armoedebeleid en schuldhulpverlening. Tijdens zijn wethouderschap was hij actief in het dagelijks bestuur van Promen, waarvan het laatste jaar als voorzitter.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben trots op de extra sociale huurwoningen en het nieuwe armoedebeleid waar kinderen centraal zijn komen te staan.

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens voor Gouda is dat we als stad en gemeenschap verdraagzaam met elkaar weten om te gaan met oog voor ieders eigenaardigheden, opvattingen en wensen en dat het armoedebeleid wegens succes snel mag worden afgebouwd…