Terug naar de vorige pagina

René Mascini

Ereburger sinds 21 juni 2021

René Mascini was van 1996 tot 2021 directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland. Hij heeft zich ingespannen om door wijkontwikkeling leefbare wijken en buurten te bouwen. Met persoonlijke inzet en betrokkenheid heeft Woonpartners meerdere keren geïnvesteerd in Gouda op plekken waar dat vanuit leefbaarheid wenselijk was, maar economisch (nog) niet had gehoeven. Hij heeft laten zien niet alleen een bedrijfsmatige keuzes te maken, maar vooral ook een sociaal-maatschappelijke. Hij zei daar zelf over: “Je bouwt niet alleen een huis, je bouwt een leefmilieu voor de toekomst.” Daarnaast is hij gestart met de Goudse weekendschool en was hij voorzitter van de Bouwsoos.