Terug naar de vorige pagina

Piet Zuijdwijk

Ereburger sinds 9 maart 2022

Piet Zuijdwijk was van 2010 tot 2022 voorzitter van Gouda bij Kaarslicht. Onder zijn leiding heeft Gouda bij Kaarslicht zich ontwikkeld tot een groot gewaardeerd sfeervol evenement met landelijke allure. Een grote verandering was de verhuizing van de dinsdag naar de vrijdag in 2013 waardoor meer Goudse organisaties konden meedoen. Het aantal optredens op de dag en in de avond werd daardoor flink uitgebreid. Het aantrekken van Zorgpartners als sponsor en de live-uitzendingen van Omroep West maakten dat ouderen vanuit het zorgcentrum het aansteken van de lichtjes bij de boom live konden meemaken en dat Gouda bij Kaarslicht in de regio meer bekendheid kreeg.

Piet Zuijdwijk leidde op een uiterst sympathieke en harmonieuze wijze de groep vrijwilligers de flexibiliteit en creativiteit bezitten om in tijde van corona tot 2 keer toe een alternatieve Gouda bij Kaarslicht neer te zetten. Ook was hij bestuurslid van het Gouds Mannenvocaal en Bridgeclub 83 en voor Gouda op Schrift vertaalt hij archiefstukken uit het Latijn. In 2009 is hij bij zijn afscheid als rector van het Coornhert Gymnasium benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn maatschappelijke verdiensten.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben er trots op dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan de ontwikkeling van Gouda bij Kaarslicht van een eenvoudige plechtigheid met elk jaar een voorspelbaar programma tot het feest dat elk jaar weer verrast. Verder ben ik er trots op dat de burgemeester bij de uitreiking van de erepenning zijn tevredenheid uitsprak over het feit dat Gouda nog steeds een zelfstandig gymnasium heeft. In de tijd dat ik er rector was heeft het voortbestaan aan een zijden draad gehangen. Mede dankzij het verzet van docenten, leerlingen, ouders en schoolleiding is de geplande fusie destijds niet doorgegaan.

Wat is uw wens voor Gouda?

Nog niet zolang geleden vroegen vrienden, als je vertelde dat je in Gouda woonde, of je daar wel veilig over straat kon. De negatieve geluiden zijn verstomd. Tegenwoordig is Gouda een plezierige middelgrote stad met een ruim aanbod aan cultuur, winkels, horeca en andere voorzieningen. Ik voel mij er thuis en ik hoop dat dat tot in lengte van jaren zo zal blijven en dat Gouda bij Kaarslicht daar zijn bijdrage aan kan blijven leveren.