Terug naar de vorige pagina

Piet van der Sluijs

Ereburger sinds 19 december 2006

Piet van der Sluijs was van 1990 tot 2002 gemeenteraadslid voor de ChristenUnie. Van 2002 tot 2006 was hij wethouder.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben het meest trots op dat mijn vragen in de gemeenteraad: “wat zijn de waarden en normen die we als Gouda belangrijk vinden“, tot de 10 Goudse Stadsregels hebben geleid.