Terug naar de vorige pagina

Peter Borg

Ereburger sinds 11 maart 2002

Peter Borg was gemeenteraadslid voor de GPV van 1990 tot 2002.

Waar bent u het meest trots op?

Het geeft me nog steeds een tevreden gevoel dat ik als lid van een kleine fractie een steentje heb mogen bijdragen aan het besturen van onze stad. Trots ben ik op het feit dat ik Goudse leerlingen op het Driestar College wiskundeonderwijs heb mogen geven en dat ik vrijwilligerswerk doe en heb gedaan voor de voetbalvereniging sv Gouda.

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens voor Gouda is een wijs, een rechtvaardig en daadkrachtig bestuur met oog voor alle burgers in alle diversiteit. En met het oog op de zakkende bodem: droge voeten.