Terug naar de vorige pagina

Nicole

Projectleider

Vanaf het moment dat er werd gesproken over vluchtelingenopvang op de hotelboot stond Nicole van Eck aan het front als projectleider bij gemeente Gouda. Gelukkig deed ze dit niet helemaal alleen, want er kwam heel wat bij kijken. Nicole: “Toen we de meest geschikte plek hadden gevonden voor de boot, heb ik ervoor gezorgd dat alles in orde kwam. Dat betekent dat ik binnen de gemeente een team heb samengesteld, de politie en andere hulpdiensten heb betrokken, omwonenden heb aangehaakt en praktische zaken geregeld. Zo moesten er vergunningen worden geregeld en moest de kade klaargemaakt worden voor het aanmeren van de boot.

Ik vond het contact met omwonenden heel prettig verlopen. In het begin was er wat weerstand toen bleek dat de boot op die plek kwam te liggen, vooral door het uitzicht dat weggenomen werd. Door regelmatig direct contact te hebben met de omwonenden, bouw je echt een band op. We probeerden zoveel mogelijk te luisteren en te helpen bij eventuele ongemakken. Het college van B&W was hier ook heel flexibel in, was zelf ook veel fysiek aanwezig in de wijk en gaf mij veel ruimte om mee te bewegen in de wensen van de omwonenden.

In eerste instantie zou de boot voor 2 maanden blijven liggen. Dat is uiteindelijk 1,5 jaar geworden. Hier hadden we goede redenen voor, want de crisis hield aan, maar ik kan me goed voorstellen dat deze onduidelijkheid voor sommige mensen onrustig was. De kritiek van omwonenden ging trouwens meestal niet over de huisvesting van de vluchtelingen. Als de mannen niet in Gouda mochten blijven, moesten ze teruggestuurd worden naar een overvol Ter Apel. Buurtbewoners snapten heel goed dat dit geen optie was, maar vonden wel dat de gemeente er duidelijker over had kunnen zijn dat het niet bij 2 maanden bleef.

In mei 2022 gaven bewoners aan dat ze liever zouden horen dat de boot eind 2023 zou vertrekken, in plaats van steeds een half jaar te verlengen. Omdat er werd gewerkt aan een andere opvanglocatie, heeft de burgemeester hier toen niet mee ingestemd. Hij wilde vinger aan de pols houden en de boot laten wegvaren zodra het kon. En dat is gelukt, want op 8 mei verhuizen de bewoners van de hotelboot naar het AZC Molenwiek. De hotelboot verlaat op 10 mei Gouda.

Ik ben er heel trots op dat we dit als Gouda voor elkaar hebben gekregen. Alle mensen die dag en nacht hun telefoon naast zich hadden liggen om op elk moment in te springen. Het vertrouwen van de buurt, de goede samenwerking met het COA en het meewerkende bestuur. Iedereen gaf er prioriteit aan om deze mensen op te vangen en daarom was het ook een heel mooi en bijzonder project.”