Terug naar de vorige pagina

Nico Voogt

Eereburger sinds 24 mei 2022

Meer dan 15 jaar heeft Nico Voogt de belangen behartigd van het Goudse en regionale bedrijfsleven. Dat deed hij eerst als voorzitter van de Kamer van Koophandel voor de regio Midden-Holland. Daarna heeft hij zich actief ingezet voor de Raad voor Handel en Industrie (RHID) in Gouda, die later is opgegaan in de koepel Gouda Onderneemt! Nico Voogt is een aantal belangrijke lobbydossiers voor de Goudse en regionale economie gestart en begeleid. Daarnaast was hij de motor achter de regionale Ondernemersprijs Midden-Holland en heeft hij zich ingezet voor de oprichting van het Ondernemersfonds Gouda. Na het uitbreken van de coronacrisis heeft Nico Voogt het initiatief genomen voor een breed bestuurlijk overleg met de ondernemersvertegenwoordigers in Gouda, met onder andere als resultaat het Coronaloket.