Terug naar de vorige pagina

Matthé van Oostrom

Ereburger sinds 11 maart 2002

Matthé van Oostrom was van 1986 tot 2002 gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor D66.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben er trots op dat ik heb deelgenomen aan de besluitvorming over allerlei zaken waar we nu profijt van hebben: de stadsvernieuwing rond het Bolwerk, de inrichting van Goverwelle, het besluit over de aanleg van Gouda-west, het tracé van de Zuidwestelijke Randweg en de herinrichting van Gouda Oost.

Wat is uw wens voor Gouda?

In de afgelopen jaren heb ik Gouda verder zien uitgroeien tot een mooie, welvarende stad waar het fijn is om te wonen en werken. De komende jaren zal vanwege de duurzaamheid nog het nodige veranderen. Ik hoop dat Gouda bij deze aanpassingen haar mooie, gezellige en vriendelijke karakter blijft houden.