Terug naar de vorige pagina

Marjan Woudstra-van Deijk

Ereburger sinds 15 maart 2006

Marjan Woudstra – van Deijk was gemeenteraadslid voor het CDA van 1994 tot 2006.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben er het meest trots op dat Gouda nog steeds een stad is waar men omkijkt naar elkaar.

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens is dat de inwoners van Gouda zich blijven inzetten voor die ander die aan onze stadspoort klopt.