Terug naar de vorige pagina

Marien Brand

Ereburger sinds 17 september 2022

Marien Brand heeft zich bijzonder ingezet als lid van het programmateam Gouda750. Samen met Ronald van Rossum heeft hij de viering van Gouda 750 jaar stadsrechten georganiseerd. Hij is een creatieve verbinder en visionair met een groot hart voor Gouda. Zowel in zijn professionele leven als in zijn vrije tijd heeft hij veel projecten opgestart of volbracht, die Gouda in positieve zin op de kaart hebben gezet en aantrekkelijker hebben gemaakt. Zo was hij tussen 2002 en 2015 medeoprichter en artistiek leider van de stichting Boven de 7e Verdieping en heeft hij als programmamanager tussen 2013 en 2015 een onderscheidende bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de bibliotheek in de Chocoladadefabriek. Het resultaat was dat de bibliotheek in 2015 werd uitgeroepen tot beste bibliotheek van Nederland.

Waar bent u het meest trots op?

Ik ben het meeste trots op hoe de hele stad een bijdrage heeft geleverd aan Gouda750. Als stad hebben we samen een vreugdesprongetje gemaakt. Heerlijk!

Wat is uw wens voor Gouda?

Mijn wens voor Gouda is dat ze zich blijft ontwikkelen op alle fronten, vernieuwend en innoverend! Tegelijk wens ik dat Gouda de verdraagzaamheid in veelkleurigheid (haar unieke Gouds gedachtengoed) blijft bewaken en bestrijden: iedereen mag er zijn. Dan heeft de stad een mooie toekomst, geef Gouda door!