Terug naar de vorige pagina

Marco Kastelein

Ereburger sinds 3 juli 2014

Marco Kastelein was 8 jaar raadslid voor het CDA en van 2006 tot 2014 wethouder.