Terug naar de vorige pagina

Joop Mulder

Ereburger sinds 20 april 2004

Naast zijn werk als algemeen directeur van de Rabobank heeft Joop Mulder zich ingezet voor de cultuur van Gouda. Hij was mede-oprichter van het Randstad Jazzfestival, voorzitter van de Kunstuitleen, voorzitter van het Kaasexposeum (Kaaswaag) en bestuurslid van de Stichting Opmaat van de Schouwburg, klankbordgroep herinrichting Markt en ondersteuner voor Binnenhavenmuseum.

Waar bent u het meest trots op?

Het meest trots ben ik op mijn bijdrage aan het Randstad Jazzfestival. Dit evenement heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de levendigheid van de binnenstad.

Wat is uw wens voor Gouda?

Ik hoop dat de bestuurders van nu en van de toekomst in Gouda de cultuur een warm hart blijven toedragen, waardoor een prettig woon- en leefklimaat bevorderd wordt.